"Mubarak wil Israel bezoeken om vrede met Syrië te bevorderen'

TEL AVIV, 1 MAART. Als voorbereiding op zijn eerste bezoek aan Israel heeft de Egyptische president, Hosni Mubarak, het afgelopen weekeinde zijn speciale raadgever Osama el-Baz naar Jeruzalem gestuurd. De Egyptische afgezant overhandigde premier Yitzhak Rabin een boodschap die handelde over de voortzetting van het vredesproces.

Volgens bronnen op het Egyptische ministerie van buitenlandse zaken gaat Mubarak op korte termijn naar de joodse staat. Daaraan voorafgaand bezoekt de Israelische minister van buitenlandse zaken Peres volgende week Egypte. Volgens radio Monte-Carlo is de Egyptische leider erop gebrand het vredesproces, dat is vastgelopen door Israels uitwijzing van 415 Palestijnen naar Libanon, weer op gang te brengen en in het bijzonder zijn goede diensten te verlenen voor een doorbraak tussen Israel en Syrië. Mubarak onderhoudt zeer goede persoonlijke contacten met de Syrische president, Hafez al-Assad, en de Egyptische ambassadeur Mohammed Bassiouni was ten tijde van de Grote-Verzoendagoorlog in 1973 militair attaché in Damascus.

Sedert het bezoek van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, aan Israel wordt in Jeruzalem hoopvoller dan ooit over vrede met Syrië gesproken. Sinds onder-opperbevelhebber generaal Shahak tegen Amerikaanse journalisten liet uitkomen dat Israel ook zonder de Hoogvlakte van Golan kan worden verdedigd en Rabin hem voor die uitlating niet berispte, verschijnen in de Israelische pers artikelen over de onvermijdelijkheid van teruggave van de hele Golan aan Syrië.

Rabin zei gisteren dat “Israel zijn best zal doen niet de hele Golan op te geven”. Dit is de eerste maal dat hij in het openbaar zoveel rekbaarheid in de Israelische positie ten toon spreidde. Aangezien Rabin ook nog eens refereerde aan de prijs die de Likud-regering - de hele Sinaï-woestijn - voor vrede aan Egypte betaalde is dat voor Likud-politici een duidelijke aanwijzing dat hij geestelijk reeds afstand van de Golan heeft gedaan.

Voor zover bekend had Rabin Kairo laten weten dat Osama el-Baz beter thuis kon blijven indien hij van plan was Israels standpunt inzake de kwestie van de uitgewezen Palestijnen te benvloeden. Rabin houdt stevig vast aan de afspraak daaromtrent met de VS en voelt absoluut niets voor nieuwe gebaren om de Palestijnen naar de onderhandelingstafel terug te bewegen.