Kooijmans pleit voor afdwingen vliegverbod Bosnië

DEN HAAG, 1 MAART. Minister Kooijmans van buitenlandse zaken vindt dat de in een resolutie van de Veiligheidsraad opgelegde "no fly zone' boven Bosnië-Herzegovina alsnog moet worden afgedwongen. “De Verenigde Naties maken zichzelf wel heel ongeloofwaardig als zij, na maanden geleden dit besluit te hebben genomen, het nog steeds niet uitvoeren”, zei de CDA-minister gisteren na afloop van een PvdA-bijeenkomst in Ede. Daar werd ondermeer gesproken over de rol van Nederland in de Joegoslavië-kwestie.

Kooijmans ziet in het daadwerkelijk instellen van deze "no fly zone' een van de mogelijkheden om de druk op Servië op te voeren, zonder dat dit direct tot een grootscheepse militaire actie leidt.

Op de PvdA-bijeenkomst herhaalde hij de stelling, die hij twee weken geleden ook al op een CDA-seminar had geuit, “dat je je zelf niet steeds in je actie moet verlammen door het ergst te denken, door met allerlei "worst case' scenario's te komen. “Je kunt niet iedere keer zeggen: oh, als er maar geen escalatie van komt. Dan maak je jezelf volledig machteloos.”

De internationale gemeenschap, aldus de Nederlandse minister, moet tegenover de strijdende partijen in het voormalige Joegoslavië laten zien dat ze bereid is iets te doen. Te lang is er wel gedreigd, maar er is weinig uit voortgekomen. Het afwerpen van voedsel door de Amerikanen deze week past in het scenario om de druk op te voeren. “De Serviërs wilden het niet, de Amerikanen doen het toch. Dat is een signaal aan hen dat ze zich niet alles kunnen veroorloven.”

De minister waarschuwde er in Ede voor, dat niemand de illusie moet koesteren dat de betrokkenheid van Europa met de kwestie-Joegoslavië van korte duur zal zijn. “We zitten daar voorlopig aan vast, minstens tot het jaar tweeduizend, zou ik zeggen.”