Kohl toont begrip in Japan

TOKIO, 1 MAART. Er waait een andere wind uit het Westen. Amerika en Duitsland nemen sinds kort een verzoenende houding aan jegens Japan. De nieuwe Amerikaanse president zette vorige week al de toon. De Duitse bondskanselier volgde zaterdag tijdens zijn vierdaagse bezoek aan Tokio.

Anders dan zijn voorganger, die begin vorig jaar nog op hoge toon auto's in Japan kwam verkopen, prees president Clinton onlangs de Japanners om hun economische prestaties. Hij betitelde het Japanse handelsoverschot weliswaar als “structureel”, maar wees protectionisme vierkant van de hand. “We moeten concurreren, niet terugtrekken”, aldus Clinton afgelopen vrijdag in Washington.

Kohl deed zaterdag hetzelfde tijdens zijn één uur durende persconferentie in Tokio. Ook hij gebruikte het adjectief "structureel', riep Tokio op zijn markten te openen, maar omschreef protectionisme als “een vijand van positieve economische ontwikkelingen”.

Volgens de Duitse kanselier, die vandaag zijn bezoek aan Japan beëindigde en vertrok naar Seoul, moeten alle leden van de G-7 hun manier van denken veranderen. “Het heeft echt niet veel zin als we elkaar beschuldigen”, aldus Kohl. Hij zei de positie van Japan opeens veel beter te begrijpen, nu ook Duitsland kritiek heeft te verduren van zijn partners. Kohl: “Als je een aantal jaren de beste van de klas bent en je prestaties vervolgens een beetje dalen, staan anderen snel klaar om je te vertellen dat je niet langer bent wat je moet zijn.”

Hij zei ook begrip te hebben voor de Japanse aarzeling grootscheepse hulp te geven aan Rusland, zolang het territoriale dispuut over de noordelijke eilanden (Koerilen) niet is opgelost. “Ik begrijp de Japanse positie in deze kwestie”, aldus Kohl, “we moeten samenwerken om tot een soort regeling te komen, tot een soort oplossing.” Woensdag zal Kohl op weg naar huis een tussenstop maken in Moskou om de Russische president, Boris Jeltsin, in te lichten over zijn onderhoud met de Japanse premier, Kiichi Miyazawa. Volgens Kohls woordvoerder zal de kanselier pogen een bemiddelende rol te spelen. Duitsland heeft er alle belang bij dat Japan meer geld geeft aan Moskou, nu het zelf kampt met een uitdijend overheidstekort.

Kohls verzoenende toon was volgens waarnemers ook ingegeven om Japan te verleiden meer in Oost-Duitsland te investeren. Kohl schilderde zaterdag voor een gehoor van Japanse industriëlen een rooskleurige toekomst voor investeerders in het oosten van Duitsland. “Het is zonneklaar voor iedereen dat binnen slechts weinig jaren (de economie) in Oost-Duitsland zal bloeien. Het zal een van de belangrijkste economische regio's van Europa worden. Wie er nu investeert krijgt niet alleen een stevige voet op de ééngeworden Europese markt, hij zal ook de markten van de toekomst bezitten in Oost-Europa met zijn miljoenen consumenten.” Kohl weigerde in te gaan op vragen over permanente zetels in de Veiligheidsraad voor Duitsland en Japan. “Deze kwestie wordt vanzelf opgelost met dat de tijd verstrijkt.”