Illegale jongeren terug naar Marokko

AMSTERDAM, 1 MAART. De Amsterdamse politie zet deze week opnieuw vijf illegale jongeren op het vliegveld naar Marokko omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan criminele activiteiten in de hoofdstad. Afgelopen week werden ook vijf illegale criminelen naar Marokko teruggestuurd.

De wegzendingen vormen het begin van een stelselmatig terugstuurbeleid van een groep van ongeveer 500 illegale Marokkaanse criminelen die in de hoofdstad voor problemen zorgen. Elke week hoopt de politie nu acht tot tien illegalen terug te sturen. Het is een doorbraak in een jarenlange impasse met de Marokkaanse autoriteiten die weigerden om illegale criminelen waarvan de identiteit niet onomstotelijk vaststond, terug te nemen.

Al sinds twee jaar dringt de Amsterdamse politie zowel in Den Haag als bij de Marokkaanse autoriteiten aan op een terugstuurbeleid van illegale criminelen. Het grote probleem van de politie is dat het vaak maanden en soms jaren duurt voordat de identiteit van een arrestant kan worden vastgesteld. Veel illegale Marokkanen die naar Nederland komen en in de criminaliteit belanden gooien hun paspoort en identiteitspieren weg. Een geliefd verhaal dat deze "anonimi' de politie vertellen is dat ze bijvoorbeeld uit Libanon komen. Omdat het bevolkingsregister in Beirut door de oorlog is verwoest is het voor de politie vrijwel onmogelijk om na te gaan of de informatie klopt. Tot nu toe waren ook de Marokkaanse autoriteiten zeer terughoudend in het verlenen van medewerking aan de politie bij het vaststellen van een identiteit.

Hierin is nu een kentering gekomen, althans wat Amsterdam betreft. Sinds vorige week bezoekt een functionaris van het Marokkaanse consulaat vrijdag de Amsterdamse vreemdelingenpolitie om met behulp van onder andere een taaltest vast te stellen of een bepaalde arrestant de Marokkaanse nationaliteit heeft of niet. Blijkt dat inderdaad zo te zijn dan geeft het consulaat onmiddelijk een zogeheten laissez-passer uit, een reispas die nodig is om mensen zonder documenten op het vliegtuig te zetten. Tot nu toe kon dit alleen via Interpol, en het duurde soms anderhalf jaar voordat de pas er was.

De regeling die Amsterdam met de Marokkaanse autoriteiten heeft getroffen loopt vooruit op een landelijke overeenkomst die het ministerie van Justitie in Den Haag "waarschijnlijk al dit voorjaar' met Marokko wil sluiten. De Amsterdamse politie had echter geen zin om het landelijk beleid af te wachten en is daarom zelf naar Marokko gegaan om een soepele terugkeerregeling te bepleiten. Volgens het hoofd van de Amsterdamse vreemdelingenpolitie Van der Streek, die onderdeel van de delegatie uitmaakte is het de Amsterdammers gelukt "on speaking terms' met de Marokkaanse autoriteiten te komen door uit te leggen dat het criminele gedrag van enkele illegalen een negatieve weerslag kan hebben op de hele Marokkaanse gemeenschap in de hoofstad. “Het was een argument dat zoden aan de dijk zette”, aldus Van der Streek.

De politie ontkent dat er beloften zijn gedaan aan Marokko in ruil voor het terugnemen van de illegale criminelen. “We juichen de afspraken die Amsterdam heeft gemaakt van harte toe”, aldus een woordvoerster van het ministerie van justitie.

De Rotterdamse politie heeft vanochtend ook een overeenkomst bereikt met vertegenwoordigers van het Marokkaanse consulaat voor het terugsturen van illegale criminelen. Het is nog niet duidelijk wanneer vanuit deze stad de wegzendingen zullen beginnen. Volgens een woordvoerder van de politie zal het zeker op korte termijn zijn.

Ook met de autoriteiten van Algerije zijn besprekingen voor het terugzenden van illegale criminelen. In Amsterdam verwacht men de procedure binnen twee maanden rond te hebben.