Het Dagelijks Bestuur van de schaatsbond heeft ...

Het Dagelijks Bestuur van de schaatsbond heeft Jan Charisius (66 jaar) voorgedragen als voorzitter van de Begeleidings Commissie Kernploegen (BCK). Dit college is verantwoordelijk voor de samenstelling van de selecties. Tot het einde van het huidige seizoen hanteert Ard Schenk nog de voorzittershamer van de BCK. De legendarische schaatser van weleer kan dit werk echter niet meer verenigen met zijn taak als chef de mission van de olympische wintersportploeg.

De voordracht van de bejaarde Charisius stuit op fel verzet van de BCK-leden. Een aantal heeft aangekondigd te zullen aftreden als de Fries, die wordt gezien als een pion van het behoudende DB, daadwerkelijk tot voorzitter wordt gekozen. Charisius is ook voorzitter van de technische commissie van de internationale schaatsbond (ISU).

De BCK wil het komende olympische seizoen verder met vier leden: Dirk van Zanten, Jan Augustinus, Harry Falke en Simon Smit van de Landelijke Technische Commissie. In 1994 smelten de BCK en de LTC samen tot één sectie hardrijden. De BCK vreest dan te worden opgeslokt door de landelijke technische commissie die de belangen van de gewesten vertegenwoordigt.