Er kan nog wel een NOVA bij

Zou het ongeveer zo zijn gegaan? Tijdens het gemengd douchen van het eerste team van de Bilthovense korfbalclub NOVA krijgt de captain een geniale inval.

Mensen, luister! Ik heb een idee om de bescheiden clubkas van onze vereniging te spekken. Jullie weten allemaal dat oktober vorig jaar de actualiteitenrubriek NOS-LAAT als gevolg van de samenwerking tussen NOS en VARA werd omgedoopt in NOVA. NOVA! Maar daar bleef het niet bij. Ze pikten niet alleen onze naam, ze hebben ook nog gekozen voor een sterk gelijkend logo! Natuurlijk, ik weet ook wel dat er tussen korfbal en actualiteit een wereld van verschil ligt, maar naar mijn idee moeten we er toch een financieel slaatje uit kunnen slaan. En lukt dat niet dan kan het ons in ieder geval wat publiciteit opleveren. Luid gejuich stijgt op uit de Bilthovense douche-cabine.

Aangemoedigd door het enthousiasme van zijn leden wendt NOVA-voorzitter Bert de Rijk zich eind januari tot het NOS-bestuur. In een boze brief beschuldigt hij de NOS van plagiaat en eist dat de naam NOVA verdwijnt. Of, liever nog, dat de NOS zorgdraagt voor een passende genoegdoening voor zijn korfballers. Een passende genoegdoening, wat is dat? De Rijk: “Nee nee, daar laat ik mij niet over uit. Dat is een zaak tussen de NOS en ons. Dat lijkt mij correcter.” Wel is hij bereid een nadere toelichting te geven op de actie van zijn club. “Het is niet onze bedoeling om een claim te leggen op de naam NOVA. Het gaat ons juist om de combinatie van naam en vormgeving. Die is precies hetzelfde. Kan zo'n grote club nou niet iets creatiever zijn?”

Volgens De Rijk zorgde het nieuwe logo van de actualiteitenrubriek voor veel reacties uit vooraanstaande korfbalkringen. “Vaak wordt ons gevraagd of wij iets te maken hebben met het televisieprogramma. Of men denkt dat we het logo van de actualiteitenrubriek hebben overgenomen, terwijl wij dit al sinds 1990 gebruiken!”

Maar niet alleen opmerkingen van buitenaf waren volgens De Rijk aanleiding tot de boze brief aan de NOS. Ook binnen de club werd de roep om maatregelen steeds luider. De Rijk: “Ik moet zeggen dat het je als bestuur natuurlijk streelt als je leden zich zó identificeren met het logo van de club. Het is een fijn gevoel dat men happy is met de naam en wij hebben dan ook gehoor gegeven aan de wensen van onze leden.”

Inmiddels heeft de NOS de korfballers per brief laten weten dat zij alle beschuldigingen van de hand wijst. Ad van Liempt, redactiechef van NOVA, zegt een beetje te moeten glimlachen om de brief uit Bilthoven. “Ze eisen wijziging van naam en beeldmerk òf een afkoopsom. Ik denk dat ze vooral uit zijn op publiciteit. Dat is ze overigens wel gelukt. En waarom hebben ze eigenlijk niet eerder gereageerd?”

Van plagiaat is volgens Van Liempt beslist geen sprake. “De naam NOVA is voortgekomen uit een prijsvraag onder medewerkers van de NOS. We hebben de winnende naam eerst laten onderzoeken bij de Kamer van Koophandel. Daaruit bleek dat er al 74 NOVA's bestonden voor de meest uiteenlopende bedrijven, van campings tot en met transportondernemingen. Wij vonden dat wij daar nog wel bij konden.” Ook de keuze voor het beeldmerk met de ster staat volgens Van Liempt geheel los van de korfbalclub. “Omdat NOVA staat voor een ster met een uitzonderlijke helderheid èn omdat NOS-laat al gebruik maakte van een maan als beeldmerk, was de opdracht aan NOB-design: bedenk eens wat met een ster.” Van Liempt meent dat het ontwerp van Geert van Ooijen van NOB-design (geen korfballer en nog nooit gehoord van het Bilthovense NOVA) nauwelijks overeenstemming vertoont met het korfbal-beeldmerk. “Die sterren zijn absoluut verschillend en zodra je kapitalen gaat gebruiken lijken woorden al snel op elkaar.”

NOVA-voorzitter De Rijk twijfelt echter niet aan boze opzet bij de NOS. De Rijk heeft van verschillende kanten vernomen (“onder anderen van een man uit Alkmaar”) dat men bij de NOS wel degelijk op de hoogte was van de gelijkenis met het korfbal-logo. Tijdens een voorpresentatie van het nieuwe logo van de actualiteitenrubriek zou radiopresentator Henk van Hoorn gezegd hebben: jullie doen precies hetzelfde als die derde klas korfbalvereniging. “Dit heb ik wel van horen zeggen, ik heb er geen harde bewijzen voor”, aldus De Rijk.

Maar zou de agressieve opstelling van de Bilthovense vereniging niet ook iets te maken hebben met het feit dat 's lands grootste korfbalhater, de ex-basketballer Mart Smeets, co-presentator is van NOVA? “Welnee”, roept De Rijk, “als ik me daarover druk moet maken! Ik ben zelf ook verdienstelijk basketballer geweest, dus ik weet waarover ik praat. Er zit meer in korfbal dan Smeets denkt. D'r zijn tenslotte een kleine 100.000 beoefenaars, dus wie is eigenlijk Mart Smeets?”

Het ziet ernaar uit dat na de duidelijke reactie van de NOS de korfballers weer aan worp zijn.