Belastingen op afval en grondwater uitgesteld

DEN HAAG, 1 MAART. De nieuwe milieubelastingen op grondwater en afval die per 1 april zouden worden ingevoerd, gaan voorlopig niet door. Minister Kok (financiën) heeft dit de Tweede Kamer, die deze week over deze belastingen zou debatteren, laten weten.

Voorlopige prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) over de ontwikkeling van de collectieve lastendruk (het totaal van belastingen en premies) zijn reden voor Kok om wetsvoorstellen die dit jaar tot lastenverzwaring zouden leiden, te heroverwegen. Bij de begrotingsbesprekingen in het kabinet moet worden vastgesteld welke belastingverhogingen nog kunnen doorgaan en zo ja wanneer.

Lastenverzwaring, aldus Kok, kan nadelig zijn voor de werkgelegenheid. Volgens recente, nog officieuze prognoses van het CPB dreigt de collectieve lastendruk in 1993 op 54,3 procent van het nationaal inkomen te komen en in 1994 op 53,9, in beide gevallen dus boven de norm van 53,6 die het kabinet in het regeerakkoord had afgesproken.

De belasting op grondwater, waartegen de waterleidingbedrijven scherp hebben geprotesteerd, zou een kwartje per kubieke meter bedragen voor huishoudens en 12,5 cent voor bedrijven. Eerder was het de bedoeling deze heffing 1 januari van dit jaar in te voeren, evenals de heffing op afval van 14 gulden per 1000 kilo. Beide heffingen zouden het kabinet 475 miljoen per jaar moeten opleveren en waren mede bedoeld om zo van verdere verhoging van de milieubelasting op energie af te zien.

Kamerverhuurders kunnen met terugwerkende kracht reeds over het lopende belastingjaar een fiscale vrijstelling krijgen over de eerste 5000 gulden aan verhuur. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) aan de Tweede Kamer. De Kamer heeft dit wetsvoorstel vorige maand aangenomen en bij die gelegenheid aangedrongen op invoering ervan met terugwerkende kracht. De wet gaat nu 1 januari 1993 in.