Zojuist verschenen

Jan Tromp: Deining aan zee. Schipperen in Den Haag 213 blz., Balans, ƒ 24,50

Hans Veldman: Om de erfenis van Roosevelt 224 blz., Bzztôh, ƒ 34,50 Het huis groet de nieuwe morgen. Palestijnse vrouwen over hun leven 160 blz., Ravijn, ƒ 27,50

Jinke Obbema: Neem nou Madrid 236 blz., A. W. Bruna, ƒ 25,-

N. D. J. Barnauw e.a.: Oorlogsdocumentatie '40-'45. Vierde jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 199 blz., Walburg Pers, ƒ 39,50

Robert Lemm: De Spaanse Inquisitie. Tussen geschiedenis en mythe 188 blz., Kok Agora, ƒ 35,--

Maarten van Nierop e.a. (red.): Mooie dingen. Over de esthetica van het object 164 blz., Boom, ƒ 32,50

Ferdinand H. M. Grapperhaus: De pelgrimstocht naar het draagkrachtbeginsel 88 blz., Walburg Pers, ƒ 24,50

W. H. Schreuder: Eerste optreden op de plaats eens misdrijf 81 blz., De Harmonie, ƒ 14,90

Jan Tromp: Deining aan zee. Schipperen in Den Haag

213 blz., Balans, ƒ 24,50

Politiek redacteur van de Volkskrant neemt na zestien jaar afscheid van het Binnenhof met een te boek gestelde terugblik die met een zekere verbositeit vooral de rafelrandjes van de Haagse cultuur belicht.

Hans Veldman: Om de erfenis van Roosevelt

224 blz., Bzztôh, ƒ 34,50

Historicus onderneemt poging tot analyse van het begrip "liberal' (dat vooral na de oorlog opgang maakte in de Amerikaanse politiek), ondermeer door interviews met Arthur Schlesinger, John Galbraith, Henry Wallace, en andere "liberals' die Roosevelt als hun peetvader beschouwen.

Het huis groet de nieuwe morgen. Palestijnse vrouwen over hun leven

160 blz., Ravijn, ƒ 27,50

Uitgave in samenwerking met het Nederlands Palestina Komitee en Pax Christi waarin Palestijnse vrouwen getuigen van hun dagelijks leven en lijden in de bezette gebieden of in ballingschap.

Jinke Obbema: Neem nou Madrid

236 blz., A. W. Bruna, ƒ 25,-

Nieuw deeltje in de "Neem nou ...'-reeks geeft onder meer een handig woordenlijstje van modieuze en/of scrabeuze woorden die onmisbaar zijn om in de hoofdstad van Spanje te overleven.

N. D. J. Barnauw e.a.: Oorlogsdocumentatie '40-'45. Vierde jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

199 blz., Walburg Pers, ƒ 39,50

Vierde jaarboek van het RVO, waarin onder meer een stuk van Benien van Berkel over Tobie Goedewaagen, de "wat wereldvreemde filosoof', die in de oorlog werd benoemd tot hoofd van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, en een bijdrage van Willem Melching over de berichtgeving uit bezet Nederland door de Amerikaanse consul (""the Dutch are extremely independent to a point of irritation to foreigners'').

Robert Lemm: De Spaanse Inquisitie. Tussen geschiedenis en mythe

188 blz., Kok Agora, ƒ 35,--

Historicus en hispanist op zoek naar de werkelijkheid en het "Nachleben' van de Inquisitie, die volgens hem geen Spaanse, zelfs geen westerse of christelijke uitvinding is, maar desalniettemin als een "zwarte legende' aan het Iberische land en de katholieke kerk is blijven kleven.

Maarten van Nierop e.a. (red.): Mooie dingen. Over de esthetica van het object

164 blz., Boom, ƒ 32,50

Bundel beschouwingen van onder andere J. P. Guépin, J. J. A. Mooij, Gerard Visser en John Neubauer over de vraag welke eigenschappen het smaakoordeel "dat is mooi!' teweeg brengen.

Ferdinand H. M. Grapperhaus: De pelgrimstocht naar het draagkrachtbeginsel

88 blz., Walburg Pers, ƒ 24,50

Rede uitgesproken door de voormalig staatssecretaris bij de aanvaarding van bijzonder hoogleraarschap in de geschiedenis van het belastingrecht over de historische lotgevallen van het fiscale draagkrachtprincipe.

W. H. Schreuder: Eerste optreden op de plaats eens misdrijf

81 blz., De Harmonie, ƒ 14,90

Herdruk van instructieve handleiding uit 1930 door Inspecteur Politie 1e Klas te Amsterdam over de "algemeene regelen' dewelke betracht dienen te worden ingeval van ontdekking van ernstig misdrijf, zoals inbraak, brandstichting, moord, opdat geen enkele mogelijk belangrijke aanwijzing verloren gaat.