VS: "Economische veiligheid' kernpunt in het buitenlandse beleid

BRUSSEL, 27 FEBR. De Verenigde Staten beschouwen hun "economische veiligheid' als belangrijkste uitgangspunt voor het buitenlandse beleid. Dit zei minister Warren Christopher gisteren na afloop van een NAVO-ministerraad. Tijdens een persconferentie zei Christopher dat de gezondheid van de Amerikaanse economie voor president Clinton “een zeer belangrijk aspect van onze buitenlandse politiek” zal zijn. Alleen met een “gezonde, vibrerende economie” kunnen de VS aan hun internationale verplichtingen voldoen, aldus de nieuwe Amerikaanse minister van buitenlandse zaken.

In zijn toespraak tot de ministers van de NAVO-lidstaten zei hij dat Clinton naar het voorbeeld van de Amerikaanse staatsman Dean Acheson "totaal-diplomatie' wil gaan bedrijven: “een diplomatie die binnenlandse en buitenlandse zaken als onafscheidelijk ziet. Wij menen dat alleen een Amerika dat sterk is op het thuisfront, als een effectieve partner voor het buitenland kan dienen”. In de tekst die hij tijdens de raad uitsprak sloeg Christopher echter een veel minder protectionistische toon aan. Hij vertelde de ministers dat het “bevorderen van de groei in de wereldeconomie” als belangrijkste uitgangspunt voor het buitenlandse beleid van de VS zal dienen. Tegen verslaggevers had Christopher het echter over "American economic security' die als "main pillar' van het beleid van Clinton zal dienen.

De opmerkingen van Christopher dragen bij aan de onzekerheid en verwarring binnen de EG over het Amerikaanse handelsbeleid. De nieuwe Amerikaanse regering nam al maatregelen tegen Europese staalimport en kondigde een verbod aan op Europese biedingen bij telecom- en energiecontracten van de federale overheid. President Clinton heeft tot twee maal toe de subsidies voor de Europese Airbus-industrie scherp aangevallen. De Amerikanen zeggen echter het akkoord met de EG over luchtvaartsubsidies niet open te willen breken.

De EG klampt zich ook vast aan de toezegging van Clinton het congres om een verlenging van de versnelde goedkeuringsprocedure voor een eventueel GATT-akkoord te zullen vragen. In Brussel zei Christopher dat de Amerikanen juist groot belang hechten aan het voltooien van de Uruguay-ronde, die tot een vrijmaking van de wereldhandel moet leiden.

    • Folkert Jensma