Voorstel: tankers verder van de kust

DEN HAAG, 27 FEBR. Nederland en Duitsland hebben de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voorgesteld om tankschepen en schepen met gevaarlijke stoffen te dwingen ruim buiten de kustlijn gelegen routes te bevaren.

De IMO is een VN-organisatie waarbij 137 landen zijn aangesloten. Aanleiding voor het voorstel van de twee landen zijn de recente rampen met olietankers bij de Schotse Shetland eilanden en het Spaanse La Coruna. Het Overlegorgaan Waddeneilanden dringt al jaren op een noordelijker van de Waddeneilanden gelegen vaarroute aan. Duitsland en Nederland stellen voor het Internationale Verdrag ter Beveiliging van Mensenlevens op Zee zo te veranderen dat bepaalde vaarroutes een bindende status krijgen. Nu is het nog zo dat routes alleen kunnen worden aanbevolen. Voor Nederland gaat het om de verste, overigens meest gebruikelijke vaarroute van 80 kilometer uit de kust. Omdat de route buiten de territoriale wateren ligt, kan minister Maij-Weggen deze nu niet wettelijk afdwingen.