Ritzen laat hoogleraren nog steeds bijverdienen

DEN HAAG, 27 FEBR. Minister Ritzen (onderwijs en wetenschappen) staat nog steeds toe dat universitaire managementopleidingen hoogleraren en andere docenten privé betalen voor cursussen in werktijd. Dit blijkt uit een vraaggesprek met de minister in deze krant.

Op 20 januari schreef Ritzen de Kamer dat hij dergelijke privé-betalingen bij de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit “onbevredigend” vond. Hij had er bij het college van bestuur “met klem op aangedrongen te bevorderen dat in de toekomst deze situatie niet meer kan voorkomen”. De minister, oud-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, wees het college schriftelijk op “het politieke en maatschappelijke onbehagen” over bijbanen van hoogleraren.

Uit het vraaggesprek blijkt dat de minister vergelijkbare managementopleidingen van andere universiteiten niet gevraagd heeft te stoppen met privé-betalingen. “Ik heb dat nog niet aan ze gevraagd, omdat ik nu zoek naar een totaalbeleid.” De minister stelde woensdag een commissie in die het bestaan en de werking van universitaire regelingen voor nevenwerkzaamheden moet onderzoeken.

Uit interne correspondentie van 8 februari blijkt dat het college van bestuur van de Erasmus Universiteit nog steeds akkoord gaat met privé-betalingen aan Erasmus-docenten voor cursussen in werktijd ten behoeve van de Rotterdam School of Management. De managementschool betaalt docenten die binnenkort optreden in nieuwe cursussen bij de Rabo-Bank en het Gemeentelijk Energiebedrijf 1.000 gulden per dagdeel.

Minister Ritzen schreef de Kamer eind januari ook dat docenten “slechts voor een beperkt aantal activiteiten” bij de Rotterdamse managementschool zijn uitbetaald. Volgens bronnen bij het college heeft het ministerie niet een vertrouwelijk accountantsrapport van Paardekooper & Hoffman over de declaranten gekregen. Hieruit blijkt dat circa dertig Erasmus-docenten de afgelopen drie jaar ruim 1,1 miljoen gulden privé hebben ontvangen. De minister en het college willen hierop geen commentaar geven.

Een beoogde voortzetting van het externe accountantsonderzoek is er door het afzetten van de decaan, het bestuur en de raad van de faculteit bedrijfskunde nooit gekomen. De Raad van State bepaalde deze week dat minister Ritzen ten onrechte heeft ingestemd met het afzetten van de bestuurders door het college.

    • Paul Wessels
    • Robert van de Roer