Rentalent passeert 500 miljoen gulden

Rentalent, het obligatiefonds van Van Lanschot Bankiers dat zijn vermogen vooral in Nederlandse en Duitse obligaties belegt, heeft in 1992 een aanwas laten zien van 270 tot 415 miljoen gulden.

Inmiddels heeft het vermogen de 500 miljoen gulden overschreden. De intrinsieke waarde per aandeel klom 9,4 procent op van 145,36 tot 159,03 gulden. Het fonds keert geen dividend uit en betaalt vennootschapsbelasting over de behaalde winst. De beurskoers van het fonds liep in 1992 met 12,1 procent op. Voor particuliere houders is dat een netto-stijging na belastingen waarover geen IB is verschuldigd. De rentedaling die in 1992 op gang kwam, is volgens de beheerder nog niet uitgewerkt, al zij het dat de voortzetting bescheidener zal zijn. De korte rente zal relatief sterker dalen dan de kapitaalmarktrente, zo schrijft de beheerder.