Partij Janmaat werkt samen met ex-voorman Volksunie Glimmerveen

ROTTERDAM, 27 FEBR. De vroegere leider van de Nederlandse Volksunie J. Glimmerveen keert terug in de politiek. Hem is door het Tweede Kamerlid J. Janmaat een verkiesbare plaats beloofd op de kandidatenlijst van diens partij, de Centrum Democraten, voor de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag.

Binnen de CD wordt kritisch gereageerd op de samenwerking die de partij is aangegaan met de 64-jarige Glimmerveen, een oudgediende in Nederlands ultra-rechtse kring die verscheidene malen is veroordeeld wegens racistisch en anti-semitisch gedrag.

Het prominente Utrechtse CD-raads- en statenlid W. Vreeswijk staat “niet te juichen”. Hij zet “vraagtekens” bij de opvattingen van Glimmerveen. “Glimmerveen heeft een uitermate beladen verleden. Hij wil zich nu aanpassen aan het gedachtengoed van de partij. Ik weet niet of hij dat zal waarmaken. Ik zet vraagtekens bij zijn gedrag op de lange termijn”, aldus Vreeswijk. Hij vindt Glimmerveen “geen leider”. “Het is meer een boekhouder, een ambtenaar.”

Glimmerveen zelf is ingenomen met het feit dat Janmaat hem in de CD heeft opgenomen. Maar het verbaast hem niet dat er in de partij huiver over zijn komst bestaat. “Vreeswijk, de oppositieleider, is altijd aan zeiken”, zegt Glimmerveen. “Janmaat heeft mij gezegd dat hij er zich niets van aantrekt.” Glimmerveen bekleedt de functie van "bestuursadviseur van de kring Den Haag' en ambieert “verder geen officiële” positie in de CD. “Dan zit ik binnen de korte keren met al die partijtwisten. Ik wil alleen maar in de raad.”

In het verleden stond Glimmerveens NVU een aanzienlijk radicalere koers op het punt van allochtonenpolitiek voor dan Janmmaat. Eerder verklaarde Glimmerveen dat Janmaat er slechts naar streefde “de NVU de nek om te draaien”. Nu zegt hij dat hij zich zal voegen naar het partijprogramma van de CD. Het betekent echter niet “dat ik nu ook anders denk”. “Ik zég het alleen niet. Dat noemen ze praktische politiek.”