PANSFLUIT

In NRC Handelsblad van 18 februari is bij het artikel "De zin van bedrijfsliederen en aparte directie-wc's een cartoon afgedrukt van een werknemer die een pansfluit bespeelt. Ik vermoedde dat er iets niet klopte. En ja hoor, de encyclopedie van muziekinstrumenten leverde het bewijs: de fluit is op zijn kop getekend.

Naschrift van de tekenaar: U hebt gelijk ... De fluit van de god der herders is echter ook een staafdiagram met stijgende trend, het bedrijfslied moet immers tot betere resultaten leiden! Verder ben ik blij dat Maarten Ruijters niet heeft gezien dat de lippen verkeerd getuit zijn, dat er 12 in plaats van 7 of negen pijpjes te zien zijn en dat de muzieknotatie uit de lucht is gegrepen! Moge Pan mij straffen met een cd van Georghes Zamfir!

    • Maarten Ruijters
    • Louis Radstaak