Omveranderd dividend Schroders Int.Property Fund

Het op de Amsterdamse beurs met certificaten genoteerde Schroders International Property Fund keert een tussendividend van 1,10 gulden per certificaat uit.

Naar verwachting zal het slotdividend over het boekjaar tot en met juni 1,25 bedragen, waardoor de totale uitkering onveranderd blijft en op 2,35 gulden uitkomt. Eind december was de intrinsieke waarde 32,70 gulden per certificaat tegen 34,70 gulden een halfjaar eerder, een daling die vooral is veroorzaakt door schommelingen in de wisselkoersen. Het vast-goedfonds heeft in oktober aan zijn verplichtingen tot het verkrijgen van de status van fiscale beleggingsinstelling voldaan door het belang van Schroders Property Fund tot beneden 45 procent te verminderen.