Noodmaatregelen tegen economische misère in Spanje

MADRID, 27 FEBR. De Spaanse regering heeft gisteren een pakket noodmaatregelen afgekondigd om de dramatisch gestegen werkloosheid het hoofd te bieden.

Belangrijkste besluit is een verlenging van de maximum-termijn voor een tijdelijk arbeidscontract met één jaar, van drie naar vier jaar. Hierdoor hoopt men dit jaar driehonderdduizend ontslagen te voorkomen.Daarnaast wil het kabinet 300 miljard peseta uittrekken voor openbare werken, is het van plan op korte termijn de tot dusver verboden uitzendbureau's toe te staan en kunnen kleine bedrijven binnenkort gebruik maken van iets soepeler kredietfaciliteiten.

Door werkgevers, werknemers en oppositie-partijen is in verschillende graden van teleurstelling op het pakket gereageerd. De vakbonden kwalificeerden de maatregelen als “volstrekt onvoldoende” en blijven aandringen op veel grotere overheidsinvesteringen. De oppositie van rechts en het verbond van werkgevers zijn van mening dat Spanje uit het EMS dient te stappen. “Het handhaven van de peseta in het Europese systeem van wisselkoersen brengt enorme schade toe aan de Spaanse economie,” zei werkgevers-voorzitter José Maria Cuevas al eerder deze week.

Verscheidene prominente werkgevers en de oppositiepartijen hebben de afgelopen dagen er op aangedrongen nog voor de zomer verkiezingen te houden, omdat het huidige kabinet in economisch opzicht iedere geloofwaardigheid zou hebben verloren en investeerders daarom een afwachtende houding aannemen. Volgens sommige kranten is ook een aantal ministers voorstander van vervroegde verkiezingen. Zij zouden van mening zijn dat de socialistische partij bij het voortduren van de economische crisis met de maand meer stemmen verliest. Premier Gonzalez herhaalde gisteren echter dat hij pas voor oktober of november verkiezingen wil uitschrijven.

Het onlangs gepubliceerde recordcijfer van drie miljoen werklozen is in Spanje als een bom ingeslagen. Zowel binnen zijn eigen partij als daarbuiten wordt dan ook met verbazing geconstateerd dat de minister-president eerder strenger dan soepeler lijkt te worden in het handhaven van zijn streven naar monetaire degelijkheid. “Wij zullen niet ten prooi vallen aan de verleiding om onze monetaire politiek te versoepelen, wij zullen het terugdringen van de inflatie en het overheidstekort als voornaamste doelstelling handhaven” en “wij zullen de rente-tarieven niet verlagen zolang de salarisstijgingen niet in neerwaartse richting worden bijgebogen” - met deze ferme uitspraken omschreef hij donderdag het regeringsbeleid voor de komende maanden.

Gonzalez noemde de salariseisen van de vakbonden zelfs de voornaamste oorzaak van de stijgende werkloosheid. Hij kondigde bovendien aan dat hij de onlangs door zijn eigen partij in samenwerking met de bonden ontworpen en deze week door het Huis van afgevaardigden goedgekeurde Stakingswet door de Senaat geamendeerd wil zien. Gisteren gaf hij toe dat van de nu afgekondigde maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid voor de korte termijn weinig soelaas mag worden verwacht. Gonzalez noemde de huidige crisis echter conjunctureel en niet structureel en zette de toon voor de komende verkiezingscampagne door “de satrapen van de dictatuur en hun akolieten” ervan te beschulidgen het zelfvertrouwen van de Spanjaarden met paniekverhalen te ondermijnen.