Maij laat NS na ramp zelf maatregelen nemen

ROTTERDAM, 27 FEBR. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) verwacht dat de NS als reactie op het onderzoek naar de toedracht van de treinramp bij Hoofddorp op 30 november “zo snel mogelijk adequate maatregelen in eigen huis nemen, om verdere ongelukken van deze aard te voorkomen”.

Gisteren werd bekend dat uit onderzoek was gebleken dat de machinist te hard had gereden op het betreffende baanvak.

Met het trekken van consequenties uit het onderzoek wil de minister wachten tot het rapport van de onafhankelijke Spoorwegongevallenraad is verschenen. Deze houdt in mei een openbare hoorzitting, waarna hij zijn bevindingen aan de minister rapporteert.

De fractie van de PvdA in de Tweede Kamer wil dat Maij-Weggen nog voor het rapport van de Spoorwegongevallenraad maatregelen bepleit bij de NS. Kamerlid R. van Gijzel heeft dat gisteren schriftelijk aan de minister gevraagd. Hij wil weten of het ongeluk veroorzaakt kan zijn doordat de machinisten niet op de hoogte waren van de snelheidsbesperking die golden op het baanvak bij Hoofddorp.

De trein die op 30 november bij Hoofddorp verongelukte, waarbij vijf doden en 32 gewonden vielen, ontspoorde volgens de onderzoekscommissie van de NS op een baanvak waar een snelheidslimiet van zestig kilometer per uur gold. Even verderop gold, door een ongeluk van twee dagen eerder, een tijdelijke limiet van dertig kilometer per uur. Voor deze laatste beperking heeft de machinist volgens de NS-onderzoekscommissie een lastgeving van de perronchef ontvangen en getekend. De snelheidsbeperking op het baanvak waar zestig kilometer moest worden gereden, zou volgens een woordvoerder van NS al volgens de gebruikelijke procedure zijn medegedeeld. Ook zou de machinist stopseinen langs het spoor hebben genegeerd.

Daardoor reed de machinist op het baanvak waar de limiet van zestig kilometer gold, 106 kilometer per uur, aldus de NS-onderzoekscommissie. De commissie tekende wel aan dat de beveiligingsprocedure moest worden aangescherpt. Het aantal snelheidsbeperkingen zou volgens de commissie tot een minimum moeten worden beperkt.