Latijns distichon

In het Zaterdags Bijvoegsel van 30 januari behandelt professor Blom uitvoerig alle aspecten van het Nationale Monument op de Dam, behalve één.

In zijn overigens zeer lezenswaardige beschouwing worden wel, zoals gebruikelijk bij dit onderwerp, de namen genoemd van de beeldhouwer John Raedecker en de architect J.J.P. Oud en wordt ruime aandacht geschonken aan de gekunstelde, hoogdravende tekst van A. Roland Holst (met iets uit de pen van J.C. Bloem waren we denkelijk heel wat beter af geweest).

Helaas wordt - hoewel op verscheidene plaatsen het betoog er als het ware om vraagt - met geen woord gerept over het prachtige Latijnse distichon dat onder de beeldengroep op ooghoogte in de pyloon gebeiteld staat en waarin op onnavolgbaar kernachtige wijze zin en doel van het monument zijn vervat:

HIC UBI COR PATRIAE MONUMENTUM CORDIBUS INTUS/ QUOD GESTANT CIVES SPECTET AD ASTRA DEI

(Laat hier waar het hart van ons vaderland is een gedenkteken/ dat de burgers diep in hun harten dragen opzien naar de sterren Gods).

De maker ervan was de geniale Amsterdamse classicus dr. J.D. Meerwaldt, een briljant geleerde en een bescheiden mens.

    • M. Honig