"Intensivering' gesprek KLM met partners

ROTTERDAM, 27 FEBR. De directies van de luchtvaartmaatschappijen KLM, SAS, Swissair en Austrian zullen hun gesprekken over strategische samenwerking "intensiveren en verdiepen'.

Dit hebben de vier luchtvaartmaatschappijen gisteren in een gezamenlijke verklaring laten weten. Over de vorm waarin de maatschappijen willen samenwerken doen de vier bedrijven nog geen mededelingen. Berichten die eerder deze week in de Zweedse pers verschenen over een eventueel verlies van vele duizenden banen bij een samenwerking werden afgedaan als "pure speculatie'.

Volgens de maatschappijen zijn inmiddels werkgroepen geformeerd om de mogelijkheden van samenwerking op verschillende terreinen te onderzoeken. Het uitgangspunt daarbij is dat de vier in Europa één geïntegreerd netwerk opbouwen dat is opgezet rondom een aantal knoopppunten. Schiphol zal daarbij het centrale knooppunt worden.

Begin deze maand bleek dat de KLM al drie maanden in gesprek was met de drie luchtvaartmaatschappijen, die samen de (EQA) vormen. Ook werd toen duidelijk dat de onderhandelingen tussen de vier maatschappijen in een veel verder gevorderd stadium verkeerden dan aanvankelijk werd aangenomen. Zo zouden de KLM en haar toekomstige partners in Europa al op 16 april willen starten met de uitvoering van de samenwerkingsplannen. Volgens ingewijden moet die samenwerking, als het aan de KLM ligt, uiteindelijk leiden tot een volledige fusie.

De directies van de vier bedrijven lieten gisteren weten dat samenwerking een voorwaarde is voor de gezamenlijke doelstelling een wereldomvattend routenetwerk aan luchtpassagiers te bieden tegen concurrerende tarieven. Zonder samenwerking kunnen de vier luchtvaartmaatschappijen, zo verwachten zij, op den duur niet winstgevend werken.

De mogelijke samenwerking met de drie Europese maatschappijen past in de strategie van de KLM die in de komende jaren haar Europese marktaandeel sterk wil uitbreiden. Op dit moment bedraagt het aandeel op de Europese vliegmarkt ruim drie procent. De KLM wil dat aandeel de komende jaren uitbreiden tot tien à vijftien procent, mede door aansluiting bij de European Quality Alliance. SAS bezit op dit moment een marktaandeel van bijna tien procent. Het aandeel van Swissair bedraagt bijna zeven procent. In combinatie met de EQA zou in één klap de grootste combinatie op de Europese markt ontstaan.