GRIEKENLAND (3)

In alle tijden is onder "de bakermat van onze beschaving' verstaan dat onze beschaving rust op drie pijlers: de Bijbel, de Griekse en de Romeinse cultuur.

Het lijkt wel of de heer Bommeljé geen idee heeft van de continuteit van de invloed van de klassieke traditie ook in de vroeg-christelijke tijd en in de middeleeuwen. Ik herinner hem aan bijv. de Scholastiek, aan de introductie van de Griekse letteren door de Moren in Cordoba. Aan later de Renaissance, en in de literatuur aan bijv. de Pleiaden in Frankrijk, de "Pindaric ode' en Shakespeare in Engeland. Dat iedere periode zijn eigen visie had op i.c. de Griekse cultuur, gekleurd door de heersende ideeën en modernismen van die periode, is vanzelfsprekend. Het schijnt dat de heer Bommeljé behoort tot de moderne "alles-ontluisteraars', een niveau dat niet past bij een kwaliteitskrant.

    • Mevr. Dr. G. F. Bos