GRIEKEN (4)

De bespreking "Laat iedereen Griek worden' van Bastiaan Bommeljé heb ik met veel belangstelling en ook met genoegen gelezen.

Tot mijn spijt is er een aantal ontsierende opmerkingen naar aanleiding van F. Woudhuizens boek The Language of the Sea People. Niet door de beugel kan de bewering: ""Zo leidt dan een ontcijferde syllabe al even snel tot allesverklarende pijlen en netjes getekende invloedssferen op de kaart als vroeger een enkele opgegraven potscherf dat deed.'' Bommeljé schrijft zelf nota bene dat het boek buiten zijn beoordelingsvermogen ligt. Een zin als de gewraakte is dan zeker niet toelaatbaar.

Stellig is het denkbaar dat ter zake bevoegden zullen menen, dat de conclusies soms onvoldoende op feiten steunen of dat verbanden wel eens te ver gezocht zijn. Maar ten aanzien van welk wetenschappelijk betoog geldt dat niet? Wie werkelijk kennis neemt van het boek van Woudhuizen, zal ervaren, dat B.'s opmerking beneden de maat is. Ik zou uw redactie dan ook dringend willen verzoeken er op toe te zien, dat hetgeen onder uw verantwoordelijkheid wordt gepubliceerd niet strijdig is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer jegens een ander betaamt.

    • Mr. J. de Vries