Exportverbod op levende varkens om blaasjesziekte

DEN HAAG, 27 FEBR. De Europese Commissie heeft gisteren met onmiddellijke ingang de export van varkens uit Nederland verboden. Reden is dat in Italië bij Nederlandse varkens de blaasjesziekte is vastgesteld. In België zijn seropositieve dieren aangetroffen. Het exportverbod geldt voorlopig tot 1 april.

Een woordvoerder van het Produktschap voor Vee en Vlees noemt het exportverbod “een donderslag bij heldere hemel”. Hij verwacht “veel commotie” onder de varkensexporteurs. Wekelijks worden circa 120.000 biggen en vleesvarkens uitgevoerd. Volgens hem hebben de Nederlandse slachterijen een overcapaciteit van 25 procent, zodat geen vrees hoeft te bestaan dat de dieren nu in onaanvaardbare omstandigheden moeten leven.

Het Produktschap spreekt van een “ondoordachte maatregel”, die “desastreuze gevolgen” zal hebben voor de varkenshouders in Nederland. Tijdens een eerder exportverbod, vorig jaar, daalde de prijs van een kilo varkensvlees met ongeveer vijftig cent. Naar schatting kost het verbod de varkensexporteurs 120 miljoen gulden per maand.

Minister Bukman (landbouw) zegt “niet onder de indruk” te zijn van de Italiaanse bewijsvoering. Hij heeft de Europese Commissie geschreven “ernstige bezwaren” te hebben tegen de maatregel en gevraagd zo spoedig mogelijk een bijeenkomst te houden van het permanent veterinair comité.

Volgens Bukman ontbreekt de “veterinair-technische basis” voor het exportverbod en is de op het ministerie ontvangen informatie “onvolledig”. Zo bestaat grote onduidelijkheid over de diagnostiek, de genomen monsters en de onderzochte varkens. Een dergelijk ingrijpend besluit is dan ook “niet gerechtvaardigd”.

Het Produktschap voor Vee en Vlees tast over de motieven van de maatregel in het duister. “Het is een en al onduidelijkheid: wat voor onderzoek is er in Italië ingesteld, waar is dat onderzoek gehouden, we weten het niet.” Het Produktschap vermoedt dat de zwakke varkensmarkt een rol speelt. Volgens gegevens van het ministerie van landbouw gaat het in Italië om zowel seropositieve als besmette varkens. Seropositiviteit kan een gevolg zijn van een eerdere uitbarsting van de blaasjesziekte. De blaasjesziekte leidt bij varkens tot hoge koorts en kreupelheid aan poten en kop, maar heeft geen gevolgen voor de menselijke consumptie. Varkens die aan de blaasjesziekte lijden worden gedood.