D66

Als oud-voorzitter van D66 wil ik reageren op het artikel van redacteur Derk-Jan Eppink in het Zaterdags Bijvoegsel van 20 februari over D66 en Hans van Mierlo.

In het verhaal ontstaat een beeld van een bewierookte leider met een slaafse Kamerfractie. Ofschoon ik dat beeld niet herken, laat ik dat graag voor rekening van de auteur.

Waar ik op reageer is het enige concrete feit in het artikel: de aanleiding tot mijn vertrek. En daar klopt niets van! Ik was boos op Wim Kok (over zijn houding bij de sociale vernieuwing) en ik ben het niet (geweest) op Van Mierlo. De enige reden voor het niet verlengen van de formele tweejaarstermijn is mijn dubbelfunctie in het Overlegorgaan Rijnmondgemeenten, in combinatie met het burgemeesterschap. Ik zou overigens nog geen 2 minuten voorzitter zijn gebleven als deze filmversie van het nieuwe Byzantium de werkelijkheid van onze partij weergaf. Nog steeds is die de meest open en kritische politieke organisatie die ik ken, met het unieke "one man-one vote'-principe. Zo wordt ook de politiek leider gekozen en... beoordeeld.

    • Ries Jansen
    • Burgemeester van Krimpen A