Buitenhuis Tolstoj nu "seksboerderij'

MOSKOU, 27 FEBR. Wie een rendez-vous met zijn matresse zonder pottekijkers wil, kan terecht in het buitenverblijf van de grote Russische schrijver Lev Nikolajevitsj Tolstoj. Ook voor soft-porno kan gezorgd worden. Een privé-datsja op het landgoed Jasnaja Poljana behoort uiteraard eveneens tot de mogelijkheden.

In het advertentieblaadje Panarama van Tula, de stad tweehonderd kilometer ten zuiden van Moskou waartoe Jasnaja Poljana behoort, worden de faciliteiten aldus omschreven: "aangename ontspanning voor het gezin, vriendengezelschappen, ongestoorde ontmoetingen voor verliefde paartjes (geen enkele formaliteit voor verblijf), rustige eenzaamheid voor creatieve arbeid of commerciële onderhandelingen.'

Deze vorm van exploitatie is het gevolg van de privatiseringswoede die Rusland momenteel in zijn greep heeft. De vierhonderdduizend hectare van graaf Lev Tolstoj hadden tot de ontmanteling van de Sovjet-Unie een welhaast heilige status, omdat niemand minder dan Lenin er een staatsmuseum van had gemaakt. Tolstoj was voor de bolsjewieken een van de belangrijkste Russische schrijvers uit de negentiende eeuw, zijn adellijke afkomst ten spijt. Om het landgoed rendabel te maken heeft het provinciebestuur van Tula het nu echter verpacht. Er zijn inmiddels een tiental "naamloze vennootschappen' op het terrein gevestigd, waaronder het hotel Groemant dat bovenstaande service biedt en een uitgeverijtje dat zich specialiseert in "erotische literatuur.'

De erfgenamen van Lev Tolstoj hebben zich via het Moskouse onafhankelijke dagblad Nezavisimaja Gazeta inmiddels geschokt getoond over dit morele verval van het buiten van hun overgrootvader. Het museum mag geen winstoogmerk hebben, vinden ze. Het geslacht-Tolstoj denkt het tij alleen nog te kunnen keren door de literaire kringen in Europa en Amerika te mobiliseren, aldus achterkleinzoon Vladimir Tolstoj.

Er schuilt niettemin enige ironie in het lot van Jasnaja Poljana. Want waarvoor gebruikte Lev Tolstoj indertijd zijn buitenverblijf? Inderdaad, om een beetje bij te komen van zijn vele avonturen met vrouwen die niet zijn echtgenote waren.

    • Hubert Smeets