Boren op Wad hindert schilder: schadeclaim

WARFFUM, 27 FEBR. De kunstschilder Geurt Busser uit het Groningse Warffum heeft een schadeclaim van 12.000 gulden ingediend bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wegens inkomstenderving.

Volgens de kunstenaar, die voornamelijk aquarellen op het Wad schildert, heeft hij minder werk kunnen maken door de gloed die het affakkelen op het boorplatform bij Ameland veroorzaakte. “Het is een felle rode vlam die op 50 kilometer zichtbaar is. Ik kan als beroepsbeoefenaar in het gebied dan mijn werk niet doen, omdat de gloed het zonlicht verkleurt.” Busser zegt dat hij als gevolg van de vuurgloed vorig jaar drie maanden lang niet heeft kunnen schilderen in het Waddengebied. Busser, die in 1978 begon te schilderen op het Wad, zegt per jaar 90 à 100 aquarellen te maken. Hij eist verder van de NAM dat de oliemaatschappij hem vooraf op de hoogte brengt wanneer er afgefakkeld gaat worden. NAM-woordvoerder Frank Duut zegt in een reactie dat de schadeclaim van Busser niet reëel is. “Wij doen rechtens ons werk n dat gebied. Hij claimt het recht op licht, maar dat kan hij niet”. De kunstschilder vantevoren inlichten over het affakkelen is moeilijk, stelt Duut omdat de voortgang afhankelijk is van de testresultaten en niet exact kan worden bepaald op welke dagen de vlam wel of niet brandt.