Bereidheid bij banken WAO-gat te dichten

UTRECHT, 27 FEBR. De werkgevers in het bankwezen (110.000 werknemers) zijn bereid mee te werken aan een regeling om de verlaagde WAO-uitkeringen aan te vullen. Over de manier waarop dat moet geschieden is tussen werkgevers en werknemers in de sector nog geen akkoord bereikt.

Gisteren bleek tijdens CAO-overleg dat de werkgevers de reparatie van het zogenaamde WAO-gat per onderneming willen regelen. Iedere werknemer is verplicht deel te nemen aan een mogelijke regeling die door de werkgever moet worden aangeboden. De vergoeding zou deels rechstreeks van de werknemer moeten komen en deels uit een verlaging van de bovenwettelijke uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De vakbonden beraden zich op het voorstel van de werkgevers.

Eerder bleek dat de winkelketen V&D bereid was het WAO-gat te dichten. Werkgevers in de metaal en de bouw bestuderen de materie. “Dit is echt een doorbraak van formaat”, aldus onderhandelaar H. Noten van de Dienstenbond FNV over de principiële bereidwilligheid van de banken. De bonden hebben er geen probleem mee dat de premie door de werknemers zelf moet worden betaald. “Het is per slot een werknemersverzekering”, aldus vakbondsbestuurder Noten. De premie zal waarschijnlijk minder dan 1 procent gaan bedragen en dat hebben de werknemers er wel voor over, is de inschatting van Noten.

“De werkgevers hebben zich ten principale bereid verklaard om mee te werken aan reparatie. De afzonderlijke ondernemingen worden tot dichten van het WAO-gat verplicht. Per bank moet een collectieve voorziening worden getroffen en dat is een belangrijke ontwikkeling. Te meer omdat de werkgevers elders aan het CAO-front minder happig zijn om het WAO-gat te dichten”, aldus Noten.

De werkgevers zijn van mening dat het verplichte deel van de verzekering niet het WAO-gat volledig mag dichten maar zich zou moeten beperken tot 60 procent van het laatstverdiende salaris. Werknemers kunnen zich dan op vrijwillige basis bijverzekeren om het hele gat te dichten en om dus 70 procent van het laatst verdiende salaris te krijgen als ze in de wao belanden. “Wij menen deze voorwaarden te moeten stellen omdat we op deze manier de premie laag kunnen houden. Bovendien vinden we het onjuist om de werknemers te verplichten zich voor de volle 70 procent te verzekeren”, aldus werkgeversonderhandelaar J. Ruiter.