Arabieren gaan praten over vredesproces

BRUSSEL, 27 FEBR. Syrië gaat op korte termijn in Damascus een bijeenkomst organiseren van de Arabische deelnemers aan het vredesproces in het Midden-Oosten om het eens te worden over de kwestie van de Israelische massa-uitwijzing van Palestijnen en de hervatting van het vredesoverleg.

Dat heeft de Syrische minister van buitenlandse zaken, Farouq Al-Shara gisteren in Brussel gezegd na overleg met de Euorpese Gemeenschap. De dag tevoren had de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Warren Christopher, aangekondigd dat de VS en Rusland de Arabieren en Israel zullen uitnodigen om het overleg in april in Washington te hervatten.

Shara zei dat ook Egypte zal deelnemen aan het komende overleg in Damascus. “We zullen proberen een constructieve positie te betrekken omdat de oplossing voor de uitgewezenen van belang is om alle partijen in staat te stellen de vredesbesprekingen te hervatten”, onderstreepte hij.

De kwestie van de uitwijzing door Israel van circa 400 moslim-fundamentalistische Palestijnen naar Libanon heeft hervatting van het vredesoverleg bemoeilijkt. De Palestijnen zeggen niet naar Washington te gaan zolang de Israelische regering niet alle uitgewezen Palestijnen heeft teruggenomen. De Arabische landen - Syrië, Jordanië en Libanon - willen zover niet gaan, hoewel ze wel vinden dat Israel meer concessies moet doen dan het tot dusverre heeft gedaan.

Christopher, die gisteren in Brussel kort met Shara sprak, zei later dat deze hem had toegezegd alle partijen te overreden het vredesoverleg te hervatten. Tijdens Christophers rondreis door het Midden-Oosten, in de afgelopen week, hebben de Syrische leiders ook laten blijken veel belang te hechten aan hervatting van de vredesonderhandelingen.

Volgens de Israelische media verwacht Jeruzalem dat de besprekingen, die half december werden opgeschort, op 19 april weer zullen beginnen. (AP, Reuter)