Als, in de Groningse universiteitskantines, de ...

Als, in de Groningse universiteitskantines, de koffie in een plastic bekertje duurder was dan in een zelf meegebrachte beker, zou de afvalproduktie van plastic bekertjes aanzienlijk afnemen.

M. van Duyn, Rijksuniversiteit Groningen

Gezien de immense populariteit van de schaatssport in Nederland, is het onbegrijpelijk dat topschaatsers in ons land veelal moeten leven van een minimum inkomen.

B. de Lange, Rijksuniversiteit Groningen

De notariële transportakte behoort geen bedingen te vermelden die niet tussen partijen zijn overeengekomen. Tegen deze regel wordt bij herhaling gezondigd.

L. Groefsma, Rijksuniversiteit Groningen

De taal van de politici is een bron voor cabaretiers.

Y. Berendsen, Universiteit Twente

Het broeikaseffect kan worden teruggedrongen door langer te slapen.

P. ten Berge, Universiteit Twente

In de Japanse statistieken zou het overgrote deel van de Nederlandse beroepsbevolking worden ingedeeld onder de categorie "part-timers'.

J.C.M.M. Siemons, Universiteit Twente