WAO splijt metaal, bouw wil reparatie

ZOETERMEER/ODIJK, 26 FEBR. Het CAO-overleg in de metaalindustrie is vannacht mislukt. Werkgevers en werknemers konden het niet eens worden over compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO).

In de bouwnijverheid werd gisteren de impasse over de WAO-reparatie wel doorbroken. Werkgevers en bonden onderzoeken gezamenlijk de kosten van WAO-reparatie en de verdeling ervan. Daarbij worden ook de kosten van de automatische prijscompensatie, de VUT en de roostervrije dagen betrokken. De WAO-reparatie in de bouw (200.000 werknemers) zou 1,65 procent van de totale loonsom bedragen, maar de bouwwerkgevers (AVBB) twijfelen aan de juistheid van dit cijfer.

De vakbonden in de metaalindustrie (eveneens 200.000 werknemers) gaan de komende week hun leden raadplegen over acties. “We beseffen dat acties op het ogenblik eigenlijk niet goed mogelijk zijn, maar we weten ook dat er bijzonder veel irritatie bestaat over de destructieve opstelling van de werkgevers”, aldus onderhandelaar N. Broers van de Industriebond FNV.

Na afloop zeiden beide partijen dat overeenstemming over loon en VUT naderbij was gekomen, maar dat de standpunten over de WAO-reparatie te ver uiteen lagen. De bonden houden vast aan een collectieve regeling voor de metaalindustrie; de werkgevers staan erop dat werknemers en bedrijven zelf een keus kunnen maken over bijverzekeren.

Het overleg tussen de vakcentrale FNV en de Dienstenbond FNV over een nieuwe CAO voor 1.500 FNV-werknemers liep gisteravond eveneens vast op de WAO-reparatie. De vakcentrale wil de bestaande bovenwettelijke uitkeringen mede gebruiken voor de aanvulling op de verlaagde WAO-uitkeringen. De bond is hiertegen.

Pag 12: WAO-ingreep belast overleg bij KBB niet

De 24.000 werknemers van het concern Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB) krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 2 procent. Dit zijn de vakorganisaties en de directie van het concern vanochtend overeengekomen. De vakbonden hadden aanvankelijk 2,5 procent geëist.

De discussie over de aanvulling van de door de kabinetsingreep verlaagde WAO-uitkeringen hebben de CAO-onderhandelingen bij KBB niet gehinderd. Sinds vorig jaar kent KBB een regeling die voorziet in een aanvulling van de WAO-uitkeringen tot 70 procent van het laatstverdiende loon. Beide partijen hebben vanochtend afgesproken deze regeling zelfs uit te breiden tot de 5.000 KBB-werknemers voor wie de afspraak nog niet gold. Hieronder vallen onder anderen de personeelsleden van de modeketen M&S en de speelgoedketen Intertoys.

De aanvulling van de WAO-uitkeringen bij KBB worden betaald uit de daling van de WAO-premie. Deze is sinds 1 juli vorig jaar met 1,25 procent verlaagd.

De vakbonden en KBB hebben ook afgesproken de huidige regeling voor vervroegd uittreden (Vut) tot 1996 te verlengen. Werknemers kunnen nu op 60-jarige leeftijd het concern verlaten. Tegelijk zullen beide partijen gezamenlijk een onderzoek naar de invoering van een zogenaamd pre-pensioen, waarin Vut en pensioen gezamenlijk moeten opgaan.