Vuilnis contra een schoon geweten

Wat kijk jij chagrijnig. Is er iets aan de hand?

“Ja, nou is voor de 85ste keer mijn fiets gestolen, gewoon bij ons in de straat. Het lijkt hier wel de Bronx. En kijk eens naar buiten. Half vijf in de middag en nog steeds zijn de vuilniszakken niet opgehaald.”

Hier, heb je een brief van de Stadsdeelraad. Die lag beneden in de bus. Dat zal je troosten. Ze schrijven vast dat ze de voorzieningen in de buurt gaan verbeteren. Lees maar eens voor.

“Eens kijken...ze schrijven: "Geachte heer, naar het zich laat aanzien gaat het langzaam maar zeker de goede kant op in Zuid-Afrika. De Stadsdeelraad Zuid wil het veranderingsproces ondersteunen en een bijdrage leveren aan het wegwerken van de gevolgen van de apartheid. Daarom besloot de Stadsdeelraad Zuid vorig jaar tot steun aan de bouw van een gemeenschapshuis in de krottenwijk Phola Park, in de buurt van Johannesburg.' Er komen voorlichtingsavonden over Phola Park, in het Vondelpark zal een Phola Park sponsorloop worden gehouden en tevens wordt er een Zuid-Afrika dag georganiseerd voor het bedrijfsleven. Ze vragen of ik lid wil worden. Ze vragen of ik lid wil worden van het Comité tot steun aan de bouw van het gemeenschapshuis in Phola Park.”

Een mooi doel, dat doe je toch.

“Nee, dat doe ik niet! Als de Stadsdeelraad er nou voor had gezorgd dat de vuilnis op tijd wordt opgehaald en dat de straten worden geveegd. Maar in plaats daarvan steken zij hun energie in het Phola Park. Wat halen die lagere overheden zich toch in het hoofd? Daar zijn ze helemaal niet voor. Straks besluit de Stadsdeelraad nog dat de boeken van W.F. Hermans niet meer in onze buurt mogen worden verkocht.”

Wat ben jij uit je humeur. Er is vast nog iets gebeurd.

“Ik ben al een paar dagen kwaad over die pitbulls met een Davidsster.”

Je hebt het over de penose, die in Den Haag kwam demonstreren?

“ Ja ook, maar dat soort domheid kan mij niet beledigen. Waar ik me wel heel beledigd door voelde, was die man die bij Maartje van Weegen kwam vertellen dat joden helemaal niet op pitbulls lijken. Aan de ene kant, zei hij, had je de pitbulls. Dat zijn gemene honden. Aan de andere kant had je de joden, hele aardige mensen, die schuldeloos naar de concentratiekampen zijn weggevoerd. Dat zei die man heel serieus, alsof hij werkelijk iets had uit te leggen. Alsof hier sprake was van een werkelijke tegenstelling. Alsof de Nederlandse bevolking bestaat uit 15 miljoen fascisten met een gemiddeld IQ van nog geen zestig.”

Je overdrijft altijd zo. Er stond laatst in deze krant toch ook een heel verstandig stuk van prof. Van der Dunk, die uitlegde dat het spookbeeld van het fascisme een nationaal bindmiddel dreigt te worden.

“Grotendeels was ik het wel met hem eens, maar zijn opmerking dat de verkettering van Buikhuisen een treurig voorbeeld is van naoorlogs antifascistisch dogmatisme, vind ik nogal aangetrokken.”

Buikhuisen, wie was dat ook alweer. Was dat niet die criminoloog, die onderzoek wilde doen naar het erfelijk materiaal van misdadigers? Die is toch kapot gemaakt?

“Ja, maar hij was ook een ei, totaal niet in staat om zijn onderzoek geloofwaardig te verdedigen. Eigenlijk vind ik al die bedenkingen tegen zijn onderzoek nog steeds terecht. Maar stel nu eens dat Buikhuisen een groot onrecht is aangedaan, dan begrijp ik niet waarom Van der Dunk zolang met zijn verdediging heeft gewacht. Waarom is hij tien jaar geleden, toen de zaak speelde, niet voor Buikhuisen in de bres gesprongen?”

Nog even terug naar het jodendom, want ik weet dat je daar over praat. Heb je dat gelezen van die disc-jockey Jeroen van Inkel. Die heeft een disco-avond afgebroken, omdat het publiek “joden, joden” begon te roepen. Maar daarna heeft hij zich laten ontvallen dat Bob Dylan "een jiddische oplichter' is.

“Nogal stom om dat aan een verslaggever te vertellen, maar echt kwaad kan ik mij er niet over maken.”

Waarom niet?

“Omdat Van Inkel zelf joods is, dat stond tenminste in de krant. Dan mag je zoiets zeggen, althans volgens de theorie van Leon de Winter. En laten we elkaar nou geen mietje noemen: in het dagelijks verkeer praten groepsleden nu eenmaal zo over elkaar. Ik heb eens een vraaggesprek gezien met Spike Lee, die tegen een zwarte interviewer de vreselijkste dingen zei over zwarten. Hij kan het zeggen, omdat hij zelf zwart is.”

En wat vind je dan Christoph van Basten Batenburg?

“Christof van wat?”

Christoph van Basten Batenburg. Die is eindredacteur van het KRO-programma Ratel. Hij is onmiddellijk naar Utrecht gegaan om bij het Meldpunt tegen Discriminatie een klacht tegen Van Inkel in te dienen.

“Je meent het. Dat getuigt toch een beetje van een aangeversmentaliteit. Bij die Van Basten Batenburg zou ik nooit willen onderduiken. Dan verstop ik me nog liever, als ze weer komen, in een kennel met pitbulls.”

Nu we het toch hebben over die Van Basten Batenburg van de Katholieke Radio Omroep, wat vind je van de houding van het Vaticaan ten opzichte van de Nederlandse euthanasie-wetgeving?

“Je bedoelt dat die monseigneur Sgreccia het lot van de joden heeft aangegrepen om die euthanasiewet te veroordelen? Dan zou ik je willen aanraden Loe de Jong te lezen, deel 7, pagina 313-316. Daaruit blijkt dat de paus van de Endlösung wist, maar er bewust over heeft gezwegen, omdat hij de belangen van de katholieke kerk, en dus ook van de KRO, niet wilde schaden. Je ziet wel vaker dat mensen helder zijn als het er niets toe doet, maar zwijgen als er iets gebeurt dat werkelijk van belang is.”

Hé, kijk eens, ze komen eindelijk de vuilnis ophalen!

“Ongelofelijk, je begrijpt niet dat ze er de tijd voor hebben.”

    • Max Pam