Tekort Haags museum 3,9 mln

DEN HAAG, 26 FEBR. Het tekort van het Haags Gemeentemuseum over de afgelopen twee jaar bedraagt waarschijnlijk 3,9 miljoen gulden.

Dit bleek gistermiddag tijdens de vergadering van de commissie cultuur van de Haagse gemeenteraad. Wethouder A. van den Berg (cultuur en financiën) gaat ervan uit dat in 1992 op een budget van 12 miljoen gulden zeker 2,7 miljoen teveel is uitgegeven. In 1991 was dit 1,2 miljoen. De wethouder zei dat zij tot eind vorig jaar niet op de hoogte was van de tekorten. Berichten dat de toenmalig directeur R. Fuchs haar eerder op de hoogte had gebracht, wees zij van de hand. De fracties vinden het onbegrijpelijk wat er is gebeurd en eisen een onderzoek. In 1992 had het museum blijkens een kwartaalrapportage nog 70.000 gulden over. Hoe dat mogelijk is, kon de wethouder niet goed uitleggen. Volgens haar heeft het ermee te maken dat de opstellers van de rapportage ook geen juist inzicht hadden in het reilen en de zeilen van administratie van het museum. Op 10 maart worden de onderzoeksresultaten bekend.