Shell stuurt eigen mensen naar Showa

DEN HAAG, 26 FEBR. De Koninklijke/ Shell Groep zal financiële specialisten stationeren bij het Japanse Showa Shell om herhaling van de speculatie met valuta te voorkomen. Dit heeft de voorzitter van de groepsdirectie, C. Herkströter, gisteren gezegd bij de presentatie van de jaarcijfers van de Groep.

De Japanse oliemaatschappij, die voor de helft eigendom is van Shell, maakte vorig weekeinde bekend een strop van 1,05 miljard dollar (1,8 miljard gulden) te hebben geleden met termijntransacties op de valutamarkt.

De financiële specialisten van Shell zullen in dienst van het Japanse bedrijf treden. Shell kan Showa niet voorschrijven hoe het bedrijf precies moet handelen, omdat Showa geen dochtermaatschappij is maar een “verbonden” bedrijf, waarin het belang van de groep 50 procent is. “Bij een dochterbedrijf ligt het makkelijker om regels in te voeren en die ook te doen naleven. We hebben er wel van geleerd”, aldus de president-directeur. De directie van Koninklijke/Shell zei “geschokt en teleurgesteld te zijn over de valutatransacties bij Showa Shell, en de potentiële verliezen die daardoor zijn ontstaan.”

Showa heeft termijncontracten voor de aankoop van 6,4 miljard dollar. Over het boekjaar 1992 leed het bedrijf door valutaspeculatie een potentieel verlies van 125 miljard yen, ruim een miljard dollar. Na verrekening met de fiscus blijft daar een netto-verlies van over van 60 miljard yen, waarvan de helft ten laste komt van de Koninklijke/Shell Groep. Dertig miljard yen is volgens de omrekening van Shell 131 miljoen pond, tegen de huidige koers 347 miljoen gulden. Shell heeft dit verlies volledig in de jaarcijfers afgeschreven. Maar voor 1993 wordt een nieuw aandeel in het verlies verwacht van 172 miljoen gulden. Daarvoor wordt in het eerste kwartaal van dit jaar direct een voorziening getroffen. Verdere verliezen met de termijncontracten zijn inmiddels afgedekt. Gisteren maakten de verantwoordelijke bestuurders Henmi en Takahashi van Showa hun aftreden bekend.

Showa is genoteerd aan de beurs in Tokio en moet zich voor zijn financiële verantwoording houden aan Japanse voorschriften. Herkströter is ervan overtuigd dat Showa ook zelf maatregelen zal nemen. Niettemin zal er nog een hartig woordje met het bedrijf woren gewisseld. Shell overweegt niet om door aankoop van aandelen Showa een meerderheidsbelang te krijgen, waardoor de groep een bepalende invloed op het beleid van Showa zou kunnen uitoefenen. “Dat is niet aan de orde”, zei Herkströter. Evenmin overweegt Shell zijn belang in Showa van de hand te doen, “want het is in principe een goede maatschappij”, aldus Herkströter.

Pas in december is de valutaspeculatie door Shell ontdekt. “Meteen nadat we er als grootaandeelhouder van hoorden, hebben we maatregelen genomen om zeker te stellen dat de volle omvang van het probleem duidelijk werd, dat er een correcte rapportering kwam en dat de risico's op gevolgen van toekomstige valutabewegingen onder controle worden gebracht. We menen dat dit is gelukt”, aldus Herkströter. Hij noemde Showa een belangrijke verwerker en verkoper van olieprodukten in Japan, met een produktie van 500 miljoen vaten per dag en een marktaandeel van 12 procent.