Schrijversavond voor asielzoekers in Middelburg

AMSTERDAM, 26 FEBR. Acht schrijvers nemen deel aan een culturele avond die op 18 maart in Middelburg zal worden gehouden uit solidariteit met asielzoekers in Nederland in het algemeen en die van het asielzoekerscentrum "Middelburg' in het bijzonder.

Aan de avond werken mee Marion Bloem, Remco Campert, Imme Dros, G.L. Durlacher, Cherry Duyns, Nasim Khaksar, Marcel Möring en Diana Ozon. Het initiatief is afkomstig van de schrijver G.L. Durlacher, die op het idee kwam nadat hij van het bestaan van zulke avonden in Duitsland hoorde. In een intentieverklaring schrijft Durlacher: “Mensen die hun geboortegrond moesten ontvluchten voelen pas dat zij in het gastland welkom zijn, als zij deelgenoot worden van de cultuur van dat land. Gesprekken met inwoners kweken wederzijds begrip en sympathie. Het werk van schrijvers en musici kan hierbij als katalysator dienen. Die functie proberen wij te vervullen en wij hopen een zandkorrel in het cement te zijn dat de wereld bij elkaar moet houden.” Het is de bedoeling dat als de avond in Middelburg een succes wordt, ook elders in Nederland dergelijke avonden worden gehouden. De avonden worden georganiseerd door de Stichting Schrijvers School Samenleving in Amsterdam. Het motto voor de avond in het stadhuis van Middelburg is afkomstig uit de Odyssee van Homerus: “Niets is zo hulpeloos als de mens van alles wat de aarde voedt en van alles wat erop ademt en rondkruipt.”