Rentotaal passeert 750 miljoen gulden

Het vermogen van het rentegroeifonds Rentotaal, dat wordt beheerd door Bank Mees & Hope is in het op 30 november geëindigde boekjaar met 26,4 procent toegenomen tot 753,2 miljoen gulden.

Rentotaal belegt internationaal in obligaties. De intrinsieke waarde van het ter beurze van Amsterdam genoteerde aandeel steeg met 7,1 procent van 33,76 naar 36,17 gulden. De beurskoers steeg met 7,5 procent van 34,50 tot 37,10 gulden. Omdat over de door Rentotaal behaalde winst vennootschapsbelasting wordt betaald, is de waardestijging voor particuliere beleggers vrij van inkomstenbelasting. Het aantal uitstaande aandelen nam toe met 18 procent tot ruim 20,8 miljoen stuks.