Politieman krijgt eervol ontslag

AMSTERDAM, 26 FEBR. De Amsterdamse politieman J. van Daalen wordt per 1 maart eervol uit het korps ontslagen.

Van Daalen is de auteur van "Sans Rancune', een boek waarin een aantal dubieuze praktijken binnen het Amsterdamse korps aan de kaak worden gesteld. De korpsleiding acht Van Daalen niet schuldig aan enig strafbaar feit, maar meent dat hij niet langer geschikt is voor een functie bij de Amsterdamse politie. De politieman zegt de zaak voor de ambtenarenrechter te willen uitvechten en nog meer zaken openbaar te willen maken.