Philips slankt vestiging in Tilburg fors af

ROTTERDAM, 26 FEBR. Bij de Tilburgse vestiging van de divisie consumer electronics van Philips verdwijnen de komende jaren 210 van de 340 arbeidsplaatsen. Philips acht gedwongen ontslagen daarbij onvermijdelijk.

Dit heeft Philips vanmorgen bekendgemaakt. Dit jaar zullen in Tilburg 120 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Voor de komende jaren verwacht Philips een verdere daling van het aantal arbeidsplaatsen tot circa 130.

Philips maakte eind vorig jaar al bekend dat de malaise in de consumentenelektronica het concern dwingt tot een grootscheepse herstructurering. Daarbij kondigde het concern fabriekssluitingen en omvangrijke ontslagen aan.

Philips wil haar vestiging in Tilburg omvormen tot een internationaal kenniscentrum op het gebied van zogenoemde draadgewonden produkten. Voorbeelden daarvan zijn lijntransformatoren voor televisietoestellen en transformatoren en andere spoelen voor geluidsapparatuur en verlichting. Aan het ontwikkelcentrum zal een kleinschalige produktie-eenheid worden gekoppeld waarin hoofdzakelijk proeffabricage zal plaatsvinden. De belangrijkste reden voor de afbouw van de seriematige produktie in Tilburg is volgens Philipsdat een deel van de produkten die daar worden vervaardigd aan het eind van hun levenscyclus komen.

Daarnaast is er in beperkte mate sprake van concentratie van delen van de produktie in fabrieken met lagere kosten. Dat is noodzakelijk in verband met de scherpe concurrentie op de wereldmarkt. De nu aangekondigde plannen met betrekking tot de Tilburgse vestiging zijn volgens een woordvoerder van Philips in lijn met de eerder uitgesproken lange-termijn visie ten aanzien van het bedrijf.

Philips wordt al enige tijd hard getroffen door de slechte situatie op de markt voor consumentenprodukten. De ontwikkelingen op die markt hebben bovendien een ongunstig effect op met consumentenprodukten samenhangende produkten als de produktie van componenten en op enkele niet-geconsolideerde deelnemingen, zoals het Duitse Grundig.

Over het derde kwartaal van 1992 boekte de sector consumentenprodukten van Philips nog een schamele winst van 27 miljoen gulden. Dit cijfer bestond echter uit een groot verlies bij consumer electronics en positieve resultaten van de afdelingen kleine huishoudelijke apparaten en de platenmaatschappij Polygram. Volgende week donderdag maakt Philips de jaarcijfers bekend.

Philips maakte eerder deze week al bekend dat het de touwtjes bij het noodlijdende Duitse bedrijf Grundig wil aantrekken. Philips heeft een 31,6 procentsdeelneming in Grundig. De produktie en ontwikkeling van Grundig wordt samengevoegd met de divisie consumentenelektronica van Philips om de kosten te verlagen.