Pastoraal werker

UTRECHT, 26 FEBR. Kardinaal Simonis heeft het aangekondigde ontslag van pastoraal werker H. Kolman ingetrokken. De man zou worden ontslagen omdat hij als pastoraal werker regelmatig sacramenten had bediend. Dat mag alleen een gewijde priester. Het ontslag is ingetrokken omdat Kolman “zonder enig voorbehoud” heeft beloofd zich aan de canonieke bepalingen ter zake te zullen houden.