Opnieuw een vertaling van de Bijbel

HAARLEM, 26 FEBR. Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) hebben gisteren in Haarlem het beginsein gegeven voor een nieuwe oecumenische bijbelvertaling die rondom de eeuwwisseling gereed moet zijn. Het project wordt gesteund door een groot aantal kerk- en geloofsgemeenschappen.

De nieuwe vertaling moet de NBG-vertaling uit 1951 vervangen. Die nam destijds voor de meeste protestanten de plaats in van de Statenvertaling waarvan de eerste druk verscheen in 1637. Volgens de bijbelorganisaties is het taalgebruik van de vertaling uit '51 verouderd. Zinnen zijn te moeilijk en de vertaling wordt niet consequent genoemd. Het project is begroot op ten minste vijf miljoen gulden. Het NGB neemt de financiering voor zijn rekening, namens het KBS zullen supervisors worden aangesteld.

Volgens boekverkoper B. Nagelhout, van de Amsterdamse boekhandel Kirchner, is er sprake van een hernieuwde belangstelling voor de Statenvertaling. Kirchner verkoopt er jaarlijks 60 à 70 exemplaren van. Van de "Startbijbel' verkoopt hij jaarlijks ongeveer 25. Deze bijbel uit 1989 is vooral bedoeld om de jeugd binnen te leiden in de wereld van de bijbel. Moeilijke en al te bloederig geachte passages ontbreken.