Nienhuis weg bij Groningen

GRONINGEN, 26 FEBR. Algemeen directeur Henk Nienhuis van FC Groningen heeft met onmiddellijke ingang zijn functie neergelegd. Dit heeft voorzitter W. Everaards van de Raad van Commissarissen van FC Groningen gisteravond meegedeeld. Volgens Everaards is Nienhuis "in goed onderling overleg' opgestapt, nadat hij en de Raad van Commissarissen tot de conclusie waren gekomen dat er geen werkbare situatie meer was voor hem als algemeen directeur.

Het vertrek van Nienhuis moet volgens Everaards de spanningen binnen de voetbalclub, die zijn ontstaan na de uitschakeling in de beker door Den Bosch en een serie nederlagen in de eredivisie, doen verminderen. Nienhuis wordt niet verantwoordelijk gesteld voor de slechte prestaties van de club uit het Oosterpark, aldus Everaards. Met hem is een financiële regeling getroffen. Everaards kondigde gisteren nadere "reorganisatieplannen' aan binnen de voetbalclub. Op de vraag of de positie van trainer Pim Verbeek ter discussie staat wilde hij niet ingaan. Everaards verklaarde dat het opstappen van Nienhuis gezocht moet worden in een "cumulatie van factoren'. Eén daarvan is de persoon van Nienhuis, die Everaards omschreef als "een strijdbaar figuur'. Nienhuis zou bij zijn aanstelling al weerstanden hebben opgeroepen. “Maar als het goed gaat hoor je niemand, als het slecht gaat en de punten uitblijven ontstaan er irritaties.”

"Bepaalde stromingen in het publiek en de pers' roerden zich na de serie nederlagen van FC Groningen en uitten kritiek op de algemeen directeur, zo meende Everaards. “Veel werd op zijn bordje geschoven. Het is natuurlijk niet plezierig als het publiek scandeert dat je moet oprotten. Dat is één keer niet zo erg, maar een tweede keer wordt het vervelend en een derde keer wordt het heel vervelend.”

Ook een verschil van opvatting tussen Nienhuis en trainer Verbeek over de voetbaltechnische aanpak bij de club uit het Oosterparkstadion speelde mee bij diens besluit om zijn vertrek aan te kaarten bij de Raad van Commissarissen. Everaards: “Nienhuis kon dingen die hij wilde niet realiseren”. Dat Nienhuis daags na de bekernederlaag van FC Groningen tegen Den Bosch in de media openlijke kritiek spuide op Verbeek is geen directe aanleiding geweest om uit elkaar te gaan. Everaards stelde dat Nienhuis het volste recht heeft aanmerkingen te hebben op de technische leiding. Wel had hij die binnenskamers moeten houden.

    • Karin de Mik