N-Korea weigert inspectie

ROTTERDAM, 26 FEBR. Noord-Korea weigert zich neer te leggen bij een eis van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) in Wenen om inspecteurs twee atoominstallaties te laten onderzoeken. Dit hebben leden van de Noordkoreaanse vertegenwoordiging vanochtend in een officiële verklaring bekendgemaakt.

Gisteren aanvaardde het bestuur van het IAEA unaniem een resolutie waarin Noord-Korea nog een maand tijd wordt gegeven om nadere informatie te geven over zijn nucleaire installaties en inspecteurs toegang te verlenen tot twee nog niet onderzochte lokaties. Als Noord-Korea niet aan de eisen voldoet, zal het bestuur uiterlijk over een maand opnieuw bijeenkomen en “verdere maatregelen” nemen. Daarbij baseert het IAEA zich op de bestaande veiligheidsovereenkomst met dat land, die ondertekend is toen Noord-Korea vorig jaar toetrad tot het Non-proliferatieverdrag (verdrag tegen verspreiding van kernwapens).

Het conflict tussen Noord-Korea en het IAEA, een agentschap van de Verenigde Naties, dreigt nu in een crisis te resulteren, want de Noordkoreaanse minister Choi Haik Kun verklaarde gisteren al tegenover verslaggevers in Wenen dat zijn regering zich op tegenmaatregelen bezint. Beëindiging van het lidmaatschap van het Non-proliferatieverdrag werd door Kun niet uitgesloten.

Noord-Korea heeft na inspecties door het IAEA geweigerd “significante inconsistenties” in de rapportages over zijn atoomprogramma, vergeleken met de bevindingen van het IAEA, op te helderen. De Noordkoreaanse regering blijft verzekeren dat haar kernenergieprogramma alleen voor civiele doeleinden is bestemd. Maar tegelijk beroept zij zich op het miliaire karakter van twee lokaties die het IAEA wil inspecteren, in het atoomcomplex Yongbyon ten noorden van Pyongyang.

Inspectie van die lokaties zou niet verplicht zijn volgens het Non-proliferatieverdrag. In het overleg met het IAEA heeft Noord-Korea zich beroepen op politieke motieven, onder andere de jaarlijkse oefeningen van Amerikaanse en Zuidkoreaanse troepen onder de codenaam Team Spirit, die dit jaar worden hervat. Vorig jaar werd de oefening opgeschort, nadat Noord-Korea het Non-proliferatieverdrag had ondertekend.