Miljoen gulden op premieobligatie Kanker Instituut

De maandelijkse loting met betrekking tot de renteloze premieobligaties 1988 per 1998, uitgegeven ten laste van Het Nederlands Kanker Instituut, is bij trekking van heden gevallen op obligatie nummer 211926 groot 1000 gulden nominaal. Deze obligatie levert de houder 1 miljoen gulden op. Elke maand wordt van deze lening één obligatie uitgeloot met een bedrag van één miljoen gulden.