"Kabinet moet opdraaien voor tekort'

ROTTERDAM, 26 FEBR. De Ziekenfondsraad wil dat het kabinet 390 miljoen gulden extra stort in het fonds van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), als compensatie voor het lagere bedrag dat in 1993 aan premie kan worden geïnd. Dat is het gevolg van de kabinetsbeslissing om de inflatiecorrectie niet volledig in de eerste belastingschijf door te berekenen.

De Ziekenfondsraad stelt het kabinet verantwoordelijk voor de lagere opbrengst.

De lagere premie-opbrengst (390 miljoen gulden in 1993) is een van de tegenvallers die de Ziekenfondsraad bij het beheer van het AWBZ moet incasseren. De raad verwacht dit jaar in totaal een tekort van 449 miljoen. In oktober werd nog gerekend op een meevaller van 565 miljoen. Maar op basis van de uitgaven in de eerste negen maanden van 1992 verwacht de raad nu in 1993 aanzienlijk meer kwijt te zijn voor de vergoeding van medicijnen (ongeveer honderd miljoen gulden), voor hulpmiddelen, zoals hoortoestellen (zestig miljoen gulden) en voor verpleeghuizen (veertig miljoen). Ook aan psycho-therapie door vrij gevestigde psychiaters en pscho-therapeuten moet uit de AWBZ meer worden vergoed dan eerder werd aangenomen.