Hogere winst Otra uit bijzondere baten

De technische groothandelsgroep Otra heeft overeenkomstig de verwachtingen de winst vorig jaar zien toenemen van 81,4 miljoen tot 85,2 miljoen gulden. In de winst van 1992 zijn bijzondere baten begrepen van 4,75 miljoen gulden, afkomstig uit verkoop van de deelneming in Monster bv. Per aandeel ging de winst van 24,42 naar 25,49 gulden. Voorgesteld wordt het dividend twee kwartjes te verhogen naar 11,50 per aandeel.

De omzet van Otra steeg vorig jaar met 9,3 procent tot 2,96 miljard gulden. De directie vindt het bevredigend dat ondanks de duidelijke verslechtering van het economische klimaat de autonome omzet met 6,2 procent toenam. De aandeelhoudersvergadering is op 18 mei, het jaarverslag verschijnt op 29 april.