Foto: OOIJ - De werkzaamheden voor de ...

Foto: OOIJ - De werkzaamheden voor de dijkverzwaring in de Ooijpolder zijn de afgelopen week hervat.

Inspraakprocedures en de MER (Milieu Effect Rapportage) zijn niet van toepassing, omdat het project al in de uitvoeringsfase was. Milieudefensie, Milieu Actiewinkel De Broeikas en Wilde Marjolein plaatsten gisteren uit protest rouwvanen en kruizen. (Foto NRC Handelsblad/Freddy Rikken)