Extra geld Brussel voor sanering van staalindustrie EG

BRUSSEL, 26 FEBR. De Europese Gemeenschap stelt extra geld beschikbaar voor sociale opvang van ontslagen in de noodlijdende Europese staalsector, op voorwaarde dat bedrijven op vrijwillige basis hun produktiecapaciteit inkrimpen. De ondernemers krijgen tot eind september de tijd om daarvoor "geloofwaardige' plannen op tafel te leggen.

De ministers van industrie uit de twaalf lidstaten van de EG hebben gisteren het licht op groen gezet voor de sanering van de staalindustrie, waarmee honderden miljoenen guldens zijn gemoeid. Onduidelijk is nog of Hoogovens EG-geld geld krijgt voor de lopende sanering, die erop gericht is om de produktie goedkoper te maken. De officiële voorwaarde voor EG-steun is dat een bedrijf bij de sanering de omvang van de capaciteit moet verminderen.

Hoogovens liet vanochtend weten dat het niet van plan is de produktie verder te verminderen, nadat het onder andere eind vorig jaar een dikke-plaatwalserij sloot. Bij Hoogovens verdwijnen dit jaar 2.300 banen, los van de al eerder aangekondige plannen om tussen 1992 en 1995 jaarlijks 500 banen te schrappen.

Minister Andriessen (economische zaken) toonde zich tevreden na afloop van de bijeenkomst in Brussel. De EG zal net als bij de bestaande steunregeling in de staalindustrie alleen extra geld uittrekken voor sociale maatregelen, als de lidstaten met hetzelfde bedrag aan sociale steun over de brug komen. Andriessen kreeg gisteren de toezegging van de Europese Commissie dat bij de toepassing van deze regeling rekening zal worden gehouden met het relatief hoge niveau van de werkloosheidsuitkeringen in Nederland.

“Bepaalde elementen” uit de werkloosheidsregelingen zullen worden beschouwd als de "eigen' bijdrage van de Nederlandse overheid aan sociale afvloeiingsregelingen in de staalindustrie. Die toezegging is van belang, nu minister De Vries (sociale zaken) heeft aangekondigd dat hij af wil van de bovenwettelijke uitkeringen die momenteel bij Hoogovens worden gedaan aan vervroegde uittreders.

    • Wim Brummelman