Etty: "niet betrokken' bij bouwopdracht parkeergarage

AMSTERDAM, 26 FEBR. De bouw van de ondergrondse parkeergarage die is gepland op het Museumplein zal worden uitgevoerd door een consortium onder leiding van projectontwikkelaar MBO. Het consortium, beter bekend als de Parkeergroep Museumplein, werd deze week door het bestuur van Amsterdamse stadsdeel Zuid gekozen boven aannemer Ballast Nedam.

De bouw van de parkeergarage, die ruimte biedt aan 700 auto's en 25 bussen en waarvan de bouwkosten worden geraamd op dertig miljoen gulden, maakt deel uit van de totale herinrichting van het Museumplein. Vorig jaar september ontstond over het meedingen naar de opdracht door de Parkeergroep Museumplein onrust nadat bleek dat groep indirect banden onderhield met de voormalige Amsterdamse wethouder W. Etty. Etty fungeert als onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep die waakt over de herinrichting van het Museumplein.

Als adviseur is Etty verbonden met het Utrechtse organisatie- en adviesbureau Andersson Elffers Felix. Dit bureau voerde vorig jaar enige tijd het secretariaat van de Parkeergroep Museumplein. Inmiddels is dit secretariaat ondergebracht bij MBO.

Volgens stadsdeelwethouder H. Wals (D66) garandeerde het bouw- en exploitatieplan van de Parkeergroep Museumplein de hoogste opbrengst voor de parkeergarage. Bovendien zou het ontwerp van de Parkeergroep beter in de stedebouwkundige plannen voor het Museumplein passen dan bij het ontwerp van Ballast Nedam. “Naar mijn oordeel hebben we beide aanbiedingen volstrekt gelijk behandeld”, aldus Wals, die er voorts op wijst dat de onderhandelingen met de Parkeergroep rechtstreeks met MBO werden gevoerd.

Onafhankelijk voorzitter Etty onderstreept dat hij niet betrokken is geweest bij de uiteindelijke keuze voor de Parkeergroep Museumplein. “De redenen voor de keuze zijn volstrekt helder”, aldus Etty.

    • Steven Adolf