Eriks houdt winst op peil van 1991

Eriks (technische groothandel) uit Alkmaar, heeft vorig jaar een onveranderde winst geboekt van 19,3 miljoen gulden of 10,85 gulden per aandeel. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de omzet is uitgekomen op 402 miljoen gulden tegen 399 miljoen in 1991. Het bedrijfsresultaat daalde in 1992 van 32,2 miljoen naar 30,6 miljoen gulden, maar door mindere financiële lasten en een lagere belastingdruk bleef de nettowinst gelijk van die van 1991.

Eriks publiceerde over de eerste helft van 1992 een iets hoger resultaat dan voor de eerste helft van 1991. Bij de publikatie van de halfjaarcijfers toonde het bedrijf zich wat minder optimistisch dan bij het uitkomen van het jaarverslag over 1991. Eriks dacht toen aan een “ten minste” gelijke winst voor dit jaar.