China voorziet snellere groei

BEIJING, 26 FEBR. China heeft zijn groeiverwachtingen voor de economie op lange termijn naar boven toe bijgesteld. In de periode tot het jaar 2000 rekent de regering op een jaarlijkse groei met acht à negen procent. Dit heeft Gan Ziyu, de Chinese minister van planning, vandaag bekendgemaakt.

In de huidige vijf- en tien-jarenplannen, die zijn begonnen in 1991, wordt nog uitgegaan van een groei van zes procent. Volgens Gan wordt de stijging van de groei mede veroorzaakt door de radicale hervormingsplannen die vorig jaar zijn doorgevoerd. Ook de binnen- en buitenlandse economische situatie maken een hoger groeipercentage volgens de minister mogelijk. Door de bijstelling zal het bruto nationaal produkt van China nog voor 2000 verviervoudigen. In 1992 beleefde China een economische groei van 12,8 procent, twee keer zoveel dan verwacht. (Reuter)