Bouterse herdenkt revolutie van 1980

PARAMARIBO, 26 FEBR. De Nationale Democratische Partij van Desi Bouterse heeft gisteren de machtsovername van 1980 herdacht. De herdenking begon met een kranslegging bij het monument van de Revolutie, dat voor een deel bestaat uit de overgebleven zware zuilen van het hoofdbureau van politie, dat destijds in brand werd geschoten door een kanonneerboot.

's Avonds sprak de voormalige Leider van de Revolutie, gekleed in battledress, een grote menigte bij het monument toe. “We moeten Venetiaan overtuigen dat hij naar huis moet. You are going home”, riep Bouterse, die 's morgens opvallend afwezig was geweest bij de kranslegging. In het Surinaams liet hij erop volgen: “Je doet het lichaam van het volk pijn”, en zei erbij dat hij met zijn uitspraken de president niet wilde beledigen.

Het volk, zei hij, is de hoofdschuldige van de heersende wantoestand. Had het volk in 1987 en in 1991 de revolutie de rug maar niet toegekeerd, dan hadden wij vandaag een andere situatie in Suriname, want “hoewel wij geen geld hadden, hebben wij het volk nooit aan een crisis overgelaten. Als er geen brood was haalden wij bloem die voor doorvoerhandel bestemd was naar Paramaribo, en als er geen suiker was, werd die desnoods uit Guyana naar Suriname gesmokkeld. Wij hebben het volk nooit kerstdagen zonder brood bezorgd, zoals verleden jaar het geval is geweest.”

Bouterse riep alle leiders van het land op om gezamenlijk ten strijde te trekken tegen de nog alom heersende invloed van Nederland in Suriname. “De regering staat onder curatele van Nederland. Dit is geen NDP-boodschap, maar een nationale boodschap. De regering slaapt.” Waarop de ex-legerleider de president toeriep: “Ronald wordt wakker, doe jouw pyama uit.” Hij voorspelde tevens dat in 1993 een dag zal komen dat men weer om de revolutie zal roepen. “We hebben de historische opdracht het volk uit de slavernij te halen.”

Volgens hem heeft de regering-Venetiaan de rol van Nederland in Suriname hersteld. “We worden de veertiende provincie van Nederland.”

Terwijl Bouterse sprak was de Raad van ministers in een marathon-zitting bijeen. Onder andere werd de eis van Nederland en de EG besproken om uiterlijk in juni al een uniforme wisselkoers vast te stellen.