Advies specialisten: kies voor federatie

ROTTERDAM, 26 FEBR. De Landelijke Specialistenvereniging (LSV) moet worden omgezet in een federatie van wetenschappelijke verenigingen. Deze verenigingen krijgen daarin een belangrijke rol bij het behartigen van de belangen van de specialisten. Ook wordt hun invloed op het beleid van de landelijke organisatie groter dan op dit moment het geval is.

Dit voorstel doet de adviescommissie die door de LSV in januari werd ingesteld om de bestuurscrisis op te lossen. Al langer sluimerende tegenstellingen binnen de LSV kwamen in december tot uitbarsting toen vier van de vijf leden van het dagelijks bestuur opstapten. Dat gebeurde nadat de stemmen in het algemeen bestuur staakten over het voorstel van het dagelijks bestuur om werkwijze en organisatie van bestuur en bureau ingrijpend te veranderen.

Binnen de LSV overheerst de opvatting dat het afstemmen van het voorstel, gebaseerd op een advies van een extern bureau, slechts een symptoom is voor de snel verslechterende verhoudingen binnen de vereniging. De adviescommissie, bemand met leden die door wetenschappelijke verenigingen waren voorgedragen, zou daarom ook voorstellen moeten doen voor verbetering van deze verhoudingen.

In haar advies, dat vandaag aan de ongeveer 7.200 leden van de LSV is toegezonden, stelt de commissie voor de positie van de wetenschappelijke verenigingen en de daaraan verbonden BBC's (beroepsbelangencommissies) te versterken. Deze zouden een zwaardere stem in bestuur en ledenvergadering moeten krijgen. In de afgelopen jaren is overigens de invloed van de verenigingen in de algemene ledenvergadering al aanzienlijk vergroot. Op dit moment zijn de leden van de LSV in de ledenvergadering vertegenwoordigd door de wetenschappelijke verenigingen en door regiobesturen. De commissie wil het belang van deze laatste beperken omdat volgens haar veel regionale specialistenverenigingen een "slapend bestaan' leiden. De commissie wil dat voortaan de vertegenwoordigers in de algemene ledenvergadering met mandaat van hun achterban stemmen.

De commissie kiest voor versterking van de positie van de wetenschappelijke verenigingen omdat zij verwacht dat daarin de leden veel meer onder andere het wel en wee rondom hun materiële positie volgen. Vrijwel alle specialisten zijn bij een wetenschappelijke vereniging aangesloten, ook al is een groot deel van hen geen lid van de LSV. In de afgelopen jaren zijn veel specialisten uit de LSV gestapt omdat ze zich niet konden verenigen met het beleid. Een deel van de opstappers meent dat de LSV te weinig opkomt voor de financiële belangen van de specialist. Veel van hen hebben zich aangesloten bij de Nederlandse Specialisten Federatie (NSF) die zich vooral richt op behartiging van de materiële belangen. Een andere groep vindt daarentegen dat de LSV zich juist veel te veel bezig houdt met de financiële positie van haar leden. Deze leden, waarvan een deel het Nederlands Specialisten Genootschap (NSG) vormt, willen dat de LSV zich concentreert op inhoudelijke problemen zoals medicalisering en kwaliteit van zorg.

De LSV telt nu 27 wetenschappelijke verenigingen georganiseerd rondom de verschillende specialismen. Verder is er nog de wetenschappelijke vereniging van hartchirurgen. Deze stapte in 1990 uit de LSV uit onvrede over het ondertekenen van het 'Vijf Partijen Akkoord' dat met verzekeraars en ziekenhuizen was gesloten. De commissie wil alle 28 verenigingen nu weer onder de vlag van de federatie brengen.